ARCHIV - Areál v k.ú. Vyklice, obec Chabařovice okres Ústí nad Labem 20180537DD

Jedná se o uzavřený areál obklopen polnostmi a veřejnou zelení o celkové rozloze 32.078 m2. Jižně ve vzdálenosti cca 500m se nachází JEZERO MILADA. Část nemovitostí, které jsou v dobrém technickém stavu, je pronajímaná pro výrobu a skladování, perspektiva areálu však může být směřována do jiného účelu užití.

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
9.790.000 Kč
Aukční jistota
1.000.000 Kč
Termín konání
19.2.2019 v 09:30:00
Konec aukce
19.2.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
14.685.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.1.2019 ve 12:00
30.1.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
část obce Chabařovice 701, Chabařovice

Lokalita

část obce Chabařovice 701, Chabařovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
19.2.2019 10:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
19.2.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Areál v k.ú. Vyklice, obec Chabařovice okres Ústí nad Labem:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Mgr. Jaroslav Fejta

Termín E-aukce:
Zahájení: 19.2.2019 09:30 Ukončení: 19.2.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 97/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.289 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 97/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 460 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/2

- pozemek p.č. St. 97/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 404 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/3

- pozemek p.č. St. 97/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 478 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/4

- pozemek p.č. St. 97/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 16 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/5

- pozemek p.č. St. 97/8 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 8.321 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům. obj

- pozemek p.č. St. 97/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 129 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/9

- pozemek p.č. St. 97/10 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 102 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/10

- pozemek p.č. St. 97/11 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 76 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 97/11

- pozemek p.č. St. 97/12 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.281 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. St. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 35 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 312

- pozemek p.č. St. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 322 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 313

- pozemek p.č. St. 314 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 74 m2

             Součástí je stavba: Chabařovice, č.p. 701, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 314

- pozemek p.č. St. 315 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 207 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 315

- pozemek p.č. St. 316 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra190 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 316

- pozemek p.č. St. 317 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 427 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 317

- pozemek p.č. St. 318 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 54 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 318

- pozemek p.č. St. 319 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 219 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 319

- pozemek p.č. St. 320 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 565 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 320

- pozemek p.č. St. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 752 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 321

- pozemek p.č. St. 323 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 45 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 323

- pozemek p.č. St. 324 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 25 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 324

- pozemek p.č. St. 325 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 456 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 325

- pozemek p.č. St. 326 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 456 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 326

- pozemek p.č. St. 328 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 80 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům. obj

- pozemek p.č. 222/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 4.518 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 228/17 - ostatní plocha, evidovaná výměra 11.097 m2, způsob využití - manipulační plocha

- stavba bez čp/če - způsob využití - prům. obj, stojí na parcele č. St. 97/8 a parcele č. St. 328

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Chabařovice a k.ú. Vyklice, na LV č. 78.Odhad ceny předmětu E-aukce: 14.685.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Daliborem Vojkovským, znalecký posudek číslo 59/2018 ze dne 31.7.2018.

Nejnižší podání: 9.790.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Vyhlašovatel  e-aukce prohlašuje, že

- předmět e-aukce je v současné době  užíván.

- na jednotlivé části předmětu e-aukce jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

- předmět e-aukce není pojištěn

-  dodal před podpisem této smlouvy dražebníkovi pokyn zajištěného věřitele.

- dodal před podpisem této smlouvy znění kupní smlouvy včetně potřebných příloh a všechny ostatní případné dokumenty potřebné pro převod vlastnictví předmětu e-aukce.

-  na předmětu e-aukce nevázne předkupní právo.Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.