ARCHIV - Areál Vracov, ul. J. Husa 20190383DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211127536/6800
Vyvolávací cena
5.000.000 Kč
Aukční jistota
1.000.000 Kč
Termín konání
4.12.2019 v 10:00:00
Konec aukce
4.12.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.11.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
ulice J. Husa 1242, Vracov

Lokalita

ulice J. Husa 1242, Vracov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
4.12.2019 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
4.12.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Areál Vracov, ul. J. Husa:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Mgr. Bc. Michael Štefánek

Termín E-aukce:
Zahájení: 4.12.2019 10:00 Ukončení: 4.12.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 738 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.215 m2

            Součástí je stavba: Vracov, č.p. 1242, prům.obj

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 738

- pozemek p.č. 739/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 739/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 132 m2

            Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.

- pozemek p.č. 739/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 761 m2

            Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 739/3

- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., stojí na parcele č. 739/2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brno, KP Kyjov, pro obec a k.ú. Vracov, na LV č. 3096.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Lukášem Trnkou, znalecký posudek číslo 1098/1/2018 ze dne 6.4.2018.

Nejnižší podání: 5.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.