Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Bytový dům Opava-Předměstí 20190271DD

Vizualizace půdního prostoru

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
15.020.000 Kč
Vyvolávací cena
14.000.000 Kč
Minimální příhoz
20.000 Kč
Aukční jistota
1.500.000 Kč
Termín konání
8.10.2019 v 10:00:00
Konec aukce
8.10.2019 v 11:26:41
Odhadní cena
18.950.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 ve 14:00
24.9.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Riegrova 572/2, Opava

Lokalita

Riegrova 572/2, Opava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
8.10.2019 11:26:52.77licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 29716288, jehož nejvyšší podání činí/činilo 15.020.000 Kč.
8.10.2019 11:26:41.65licitátor
Podání účastníka 29716288 ve výši 15.020.000 Kč, bylo nejvyšší!
8.10.2019 11:25:41.65licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
8.10.2019 11:24:41.65licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
8.10.2019 11:21:41.65Účastník 29716288 učinil podání 15.020.000 Kč
8.10.2019 11:20:32.19Účastník 28836696 učinil podání 14.980.000 Kč
8.10.2019 11:19:35.32licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
8.10.2019 11:18:35.32licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
8.10.2019 11:15:35.32Účastník 29716288 učinil podání 14.900.000 Kč
8.10.2019 11:14:54.18Účastník 28836696 učinil podání 14.820.000 Kč
8.10.2019 11:14:17.14Účastník 29716288 učinil podání 14.800.000 Kč
8.10.2019 11:13:47.20Účastník 28836696 učinil podání 14.720.000 Kč
8.10.2019 11:12:57.45Účastník 29716288 učinil podání 14.700.000 Kč
8.10.2019 11:12:41.51Účastník 28836696 učinil podání 14.620.000 Kč
8.10.2019 11:10:21.89Účastník 29716288 učinil podání 14.600.000 Kč
8.10.2019 11:09:03.06Účastník 28836696 učinil podání 14.500.000 Kč
8.10.2019 11:07:41.98Účastník 29716288 učinil podání 14.450.000 Kč
8.10.2019 11:06:42.30Účastník 28836696 učinil podání 14.370.000 Kč
8.10.2019 11:05:34.14Účastník 29716288 učinil podání 14.350.000 Kč
8.10.2019 11:04:44.40Účastník 28836696 učinil podání 14.270.000 Kč
8.10.2019 11:03:30.16Účastník 29716288 učinil podání 14.250.000 Kč
8.10.2019 11:03:10.87Účastník 28836696 učinil podání 14.170.000 Kč
8.10.2019 11:01:29.02Účastník 29716288 učinil podání 14.150.000 Kč
8.10.2019 11:00:50.98Účastník 28836696 učinil podání 14.080.000 Kč
8.10.2019 10:58:52.65Účastník 29716288 učinil podání 14.060.000 Kč
8.10.2019 10:58:33.80Účastník 28836696 učinil podání 14.040.000 Kč
8.10.2019 10:58:00.21licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
8.10.2019 10:03:13.21Účastník 29716288 učinil podání 14.020.000 Kč
8.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Bytový dům Opava-Předměstí:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
OMAP ESTATE s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 8.10.2019 10:00 Ukončení: 8.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 2485/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 391 m2

             Součástí je stavba: Předměstí, č.p. 572, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 2485/1

 - pozemek p.č. 2485/2 - ostatní plocha,  evidovaná výměra 72 m2, způsob využití - zeleň

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Opava, pro obec Opava a k.ú. Opava-Předměstí na LV č. 11474.Odhad ceny předmětu E-aukce: 18.950.000,- Kč


Nejnižší podání: 14.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena a zástavní práva:

 

- Zástavní právo smluvní - pohledávka v celkové výši 10 000 000,- Kč, budoucí pohledávky do celkové výše 20 000 000,- Kč, doba vzniku do 31.03.2049, oprávnění pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, povinnost k Parcela: 2485/1, Parcela: 2485/2, Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. (č. MSE-ZN/0499766119) ze dne 07.01.2019. Právní účinky zápisu ke dni 07.01.2019. Zápis proveden dne 29.01.2019. Zapsané pod zn. V-254/2019-806.

- Zákaz zcizení po dobu trvání zástavního práva, oprávnění pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, povinnost k Parcela: 2485/1, Parcela: 2485/2, Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. (č. MSE-ZN/0499766119) ze dne 07.01.2019. Právní účinky zápisu ke dni 07.01.2019. Zápis proveden dne 29.01.2019. Zapsané pod zn. V-254/2019-806.

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, s oprávněním pro zástavní právo smluvní a zákaz zcizení po dobu trvání zástavního práva, vystavila dne 13.8.2019 Potvrzení o výši mimořádné splátky k doplacení úvěru a udělila souhlas s prodejem zastavených nemovitostí.

 

 

 

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!