ARCHIV - Garáž-1 Ostrava-Mariánské Hory 20180544DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
20.000 Kč
Aukční jistota
2.000 Kč
Termín konání
17.1.2019 v 08:45:00
Konec aukce
17.1.2019 v 09:45:00
Odhadní cena
20.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.12.2018 v 10:00
Místo konání prohlídky
, Ostrava

Lokalita

, Ostrava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2019 09:45:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků E-aukce neučinil alespoň nejnižší podání, vítězem se nestal nikdo.
17.1.2019 09:44:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude E-aukce ukončena a vítězem se nestane nikdo.
17.1.2019 09:43:00.00licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
17.1.2019 08:45:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Garáž-1 Ostrava-Mariánské Hory:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2019 08:45 Ukončení: 17.1.2019 09:45

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je věc nemovitá:
 

       stavba: bez čp/če, způsob využití - garáž, stojící na pozemku parc.č. St. 1867, LV 3404 - LV jiného vlastníka

       

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Ostrava, pro obec Ostrava a k.ú. Mariánské Hory, na LV č. 1031.Odhad ceny předmětu E-aukce: 20.000,- Kč


Nejnižší podání: 20.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Aukční jistota: 2.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Garáž stojí na pozemku jiného vlastníka Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!