ARCHIV - Garáž Polička, okres Svitavy 20190437DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
200.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
17.1.2020 v 10:00:00
Konec aukce
17.1.2020 v 11:00:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz

Lokalita

Hegerova 984, Polička

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2020 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.1.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Garáž Polička, okres Svitavy:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2020 10:00 Ukončení: 17.1.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- jednotka č. 984/10 - garáž, typ jednotky byt.z. a spoluvlastnický podíl ve výši id. 29/1000 na společných částech domu a pozemku

vymezeno v

                   Budova Horní Předměstí, č.p. 984, byt. dům, LV 4892

                                na parcele  St. 3134, o výměře 375 m2, LV 5432

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec a k.ú. Polička, na LV č. 4923, 4892 a 5432.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.