skip to main content

Garážové stání B 4-7, Brno Líšeň, ulice Sedláčkova

Anglická aukce

Vnitřní garážové stání pod označením B 4-7 na ul. Sedláčkova v Brně Líšni

Podrobný popis

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/94 na jednotce č. 2902/1, způsob využití jiný nebytový prostor, parkovací stání, na LV č. 10493, vymezeno dle byt.z. v:

                          BUDOVA: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373

                          NA PARCELE:        4422/271, LV 11428

                                                         4422/272, LV 11935

                                                         4422/273, LV 11428

 

přičemž s vlastnictvím tohoto podílu je spojeno užívání garážového stání pod označením B 4-7, a

 

  • k jednotce přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 290267/2548407 na společných částech budovy Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373, byt. dům, stojící na pozemku p.č. 4422/271, LV 11428, p.č.  4422/272, LV 11935 a p.č. 4422/273, LV 11428; dále

   

  • k jednotce přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 870801/79850086 na společných částech pozemku p.č. 4422/271 – zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 4422/273 – zastavěná plocha a nádvoří, LV 11428zlomek podílu se může měnit podle aktuálního stavu; dále

   

  • spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 na podílu Prodávajícího ve výši id. 870801/79850086 na pozemku p.č. 4422/385 – ostatní plocha, LV 14176 – zlomek podílu se může měnit podle aktuálního stavu


  vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň.Katastrální/detailní popis

 • spoluvlastnický podílu ve výši id. 1/94 na jednotce č. 2902/1, způsob využití jiný nebytový prostor, parkovací stání, na LV č. 10493, vymezeno dle byt.z. v:

                          BUDOVA: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373

                          NA PARCELE:        4422/271, LV 11428

                                                         4422/272, LV 11935

                                                         4422/273, LV 11428

 

přičemž s vlastnictvím tohoto podílu je spojeno užívání garážového stání pod označením B 4-7, a

 

 • k jednotce přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 290267/2548407 na společných částech budovy Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373, byt. dům, stojící na pozemku p.č. 4422/271, LV 11428, p.č.  4422/272, LV 11935 a p.č. 4422/273, LV 11428; zlomek se může měnit dle aktuálního stavu, dále

 

 • k jednotce přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 870801/79850086 na společných částech pozemku p.č. 4422/271 – zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 4422/273 – zastavěná plocha a nádvoří, LV 11428; a dále 

 

 • spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 na podílu Prodávajícího ve výši id. 870801/79850086 na pozemku p.č. 4422/385 – ostatní plocha, LV 10485;

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Odehnalová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 399 000 Kč
Typ Nemovité věci > Ostatní
Vyvolávací cena 399 000 Kč
Aukční jistota 100 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 25.1.2022 13:00:00
Předpokládaný konec 25.1.2022 14:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 8:57:20

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup