Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Les-Jaroměřice 20190068DD

Lesní pozemek o výměře 10.028 m2

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
50.000 Kč
Vyvolávací cena
50.000 Kč
Minimální příhoz
5.000 Kč
Aukční jistota
10.000 Kč
Termín konání
2.4.2019 v 09:30:00
Konec aukce
2.4.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
140.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.3.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
v kanceláři organizátora e-aukce na adrese Brno, Křenová 26

Lokalita

, Jaroměřice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
2.4.2019 10:32:18.05licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 24985600, jehož nejvyšší podání činí/činilo 50.000 Kč.
2.4.2019 10:30:00.42licitátor
Podání účastníka 24985600 ve výši 50.000 Kč, bylo nejvyšší!
2.4.2019 10:29:00.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
2.4.2019 10:28:00.42licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
2.4.2019 09:31:59.42Účastník 24985600 učinil podání 50.000 Kč
2.4.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Les-Jaroměřice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
DV Insolvence, v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 2.4.2019 09:30 Ukončení: 2.4.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 3269 - lesní pozemek, evidovaná výměra 10.028 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec a k.ú. Jaroměřice, na LV č. 1230.Odhad ceny předmětu E-aukce: 140.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 3921-187/2017 ze dne 24.2.2017.

Nejnižší podání: 50.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 10.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!