ARCHIV - Lesy - Pertoltice a Slavošov u Zruče nad Sázavou 20190313DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122815/6800
Vyvolávací cena
40.000 Kč
Aukční jistota
15.000 Kč
Termín konání
16.10.2019 v 10:15:00
Konec aukce
16.10.2019 v 11:15:00
Odhadní cena
75.520 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.10.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
, Pertoltice

Lokalita

, Pertoltice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.10.2019 11:15:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
16.10.2019 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Lesy - Pertoltice a Slavošov u Zruče nad Sázavou:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Brnospol, s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.10.2019 10:15 Ukončení: 16.10.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 58/1 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.647 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 545/3 - lesní pozemek, evidovaná výměra 850 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 557 - lesní pozemek, evidovaná výměra 5.435 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 665/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.508 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec Pertoltice a k.ú. Pertoltice u Zruče nad Sázavou, na LV č. 10029.

 

a dále

 

- pozemek p.č. 477 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.367 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec Slavošov a k.ú. Slavošov u Zruče nad Sázavou, na LV č. 10066.Odhad ceny předmětu E-aukce: 75.520,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 2112-646/2015 ze dne 14.8.2015.

Nejnižší podání: 40.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 15.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.