skip to main content

Nízkoenergetický RD PD03 4+kk, k.ú. Horní Těrlicko

Anglická aukce

Pasivní novostavba RD v těsné v blízkosti Těrlické přehrady, užitná plocha domu 133 m2, zastavěná plocha 85 m2 a dále pozemek o výměře 732m2.

Podrobný popis

Novostavba nízkoenergetického domu v těsné v blízkosti přehrady - dům PD3 „ALPH 133“ 4+kk je orientován na jihovýchod a severozápad. Užitná plocha domu 133 m2, plocha stavební parcely 85 m2. K domu je navržena venkovní terasa o rozloze 24 m2, která není součástí standardního vybavení. Dále pozemek p.č. 3729/5 o výměře 732m2

Nízkoenergetické domy ALPH jsou postaveny moderní technologií betonových prefabrikovaných panelů s venkovní tepelnou izolací. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, které přebytek získaného tepla akumuluje do akumulační nádoby a tím je snížena celková roční spotřeba tepla. Střecha je řešena jako foliová s vodní hladinou, která funguje příznivě proti prohřívání stropu.

Standardní vybavení domu splňuje požadavky moderního bydlení (vnitřní skryté zárubně dorsys, přípravu na venkovní žaluzie, kompletní rekuperaci,  podlahové vytápění, zdroj tepelné čerpadlo vzduch – voda, hliníkové vchodové dveře s klávesnicí pro odemykání pomocí kódu, okna plastová / hliníková 6-ti komorová, izolační trojskla, barva antracitová z obou stran atd.).

Dům je zařazen do energetické třídy A. 

Z důvodu čerpání dotace na výstavbu RD, který je součástí předmětu převodu musí být po dobu 10 let od podpisu KS využit pouze k účelům bydlení.

Těrlicko je vyhlášeným rekreačním místem pro rekreaci, rybaření, koupání, vodní sporty a turistiku. Krásné prostředí v blízkosti malebných Beskyd, s četnými turistickými a naučnými stezkami a cyklotrasou vedoucí regionem Těšínského Slezska. 

Předmětem e-aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je vyhlašovatel, resp. insolvenční dlužník, užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, tj. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

Vyhlašovatel  e-aukce prohlašuje, že:

- předmět e-aukce není v současné době  užíván ;

- k předmětu e-aukce není uzavřena nájemní smlouva;

- předmět prodeje – je zatížen DPH ve výši 15% z ceny dosažené zpeněžením

(Foto včetně vybavení slouží jako ilustrační foto dokončeného vzorového domu.)Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 3729/5 – orná půda, evidovaná výměra 817 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území
  • pozemek p. č. 3729/16 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 85 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území

Součástí je stavba: Horní Těrlicko, č.p. 1172, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  3729/16

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Těrlicko (okres Karviná), katastrální území Horní Těrlicko na LV 210.Zástavní práva, závazky

Věcné břemena:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční elektrizační soustavy - nadzemního izolovaného vedení VN včetně distribuční trafostanice, nadzemního izolovaného vedení NN včetně podpěrných bodů a podzemního kabelového vedení NN včetně jistících a přípojkových skříní dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 1750-59/2011. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 3729/1, Parcela: 3729/10, Parcela: 3729/11, Parcela: 3729/2, Parcela: 3729/3, Parcela: 3729/4, Parcela: 3729/5, Parcela: 3729/6, Parcela: 3729/7, Parcela: 3729/8, Parcela: 3729/9. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.05.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.05.2013 pod zn. V-4736/2013-807. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Zástavní práva:

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek do výše 25 000 000,-Kč a budoucích a dalších pohledávek uvedených v Zástavní smlouvě v čl. 2., odst. 2.1., písm. a) až písm. f) do výše 37 500 000,-Kč vznikajících do 30.9.2033, 

Zástavní právo smluvní k zajištění existujících pohledávek do výše 11.790.336,00 Kč a budoucích a dalších pohledávek uvedených v Zástavní smlouvě v čl. 2., odst. 2.1., písm. a) až písm. f) do výše 17.685.504,00 Kč vznikajících do 30.09.2033, 

Zástavní právo smluvník zajištění dluhu v celkové výši jistiny 5.000.000,00 Kč s příslušenstvím, 

Zástavní právo smluvní k zajištění dluhu v celkové výši jistiny 7.000.000,00 Kč s příslušenstvím.

Vše zapsáno na LV č. 210 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec Těrlicko (okres Karviná), katastrální území Horní Těrlicko.

Vyhlašovatel je povinen zajistit, aby předmět e-aukce byl nejpozději 60 (šedesát) dnů od úplné úhrady kupní ceny dle Kupní smlouvy prostý jakýchkoliv zástavních práv či jiných zatížení (např. zákaz zcizení, zákaz dalšího zatížení atd.) váznoucích na předmětu e-aukce ve prospěch třetích osob, ledaže jde o zástavní práva či jiná zatížení zřízená Vyhlašovatelem na pokyn nového vlastníka nebo s jeho souhlasem.

Předmět e-aukce není možné převést dříve než vyhlašovatel načerpá na svůj účet dotaci NZU 2015+ pro rodinné domy podoblast B uplatňovanou na předmět e-aukce.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 131-8520297/0100
Vyvolávací cena 4 999 999 Kč
Aukční jistota 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 15.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 15.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 14 dnů 02:39:14
Aktuální datum 1.12.2023 7:20:45

Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup