Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Penzion a kavárna Pohádka, Třeboň 20190389DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
12.500.000 Kč
Vyvolávací cena
9.000.000 Kč
Minimální příhoz
100.000 Kč
Aukční jistota
500.000 Kč
Termín konání
11.12.2019 v 10:00:00
Konec aukce
11.12.2019 v 11:08:36
Odhadní cena
15.199.426 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
2.12.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Husova 67, Třeboň

Lokalita

Husova 67, Třeboň

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
11.12.2019 11:09:02.81licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 32126535, jehož nejvyšší podání činí/činilo 12.500.000 Kč.
11.12.2019 11:08:36.38licitátor
Podání účastníka 32126535 ve výši 12.500.000 Kč, bylo nejvyšší!
11.12.2019 11:07:36.38licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
11.12.2019 11:06:36.38licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
11.12.2019 11:03:36.38Účastník 32126535 učinil podání 12.500.000 Kč
11.12.2019 11:01:41.31Účastník 32055530 učinil podání 12.400.000 Kč
11.12.2019 10:59:31.16Účastník 32126535 učinil podání 12.300.000 Kč
11.12.2019 10:59:02.00Účastník 32055530 učinil podání 12.100.000 Kč
11.12.2019 10:57:34.38Účastník 32126535 učinil podání 12.000.000 Kč
11.12.2019 10:57:09.70Účastník 32055530 učinil podání 11.700.000 Kč
11.12.2019 10:55:28.57Účastník 32126535 učinil podání 11.600.000 Kč
11.12.2019 10:55:07.06Účastník 32055530 učinil podání 11.300.000 Kč
11.12.2019 10:50:38.24Účastník 32126535 učinil podání 11.200.000 Kč
11.12.2019 10:50:10.78Účastník 32055530 učinil podání 11.100.000 Kč
11.12.2019 10:48:29.22Účastník 32126535 učinil podání 11.000.000 Kč
11.12.2019 10:48:09.79Účastník 32055530 učinil podání 10.800.000 Kč
11.12.2019 10:45:10.88Účastník 32126535 učinil podání 10.700.000 Kč
11.12.2019 10:44:31.57Účastník 32055530 učinil podání 10.500.000 Kč
11.12.2019 10:39:32.57Účastník 32126535 učinil podání 10.400.000 Kč
11.12.2019 10:38:51.35Účastník 32055530 učinil podání 10.200.000 Kč
11.12.2019 10:36:49.36Účastník 32126535 učinil podání 10.100.000 Kč
11.12.2019 10:36:00.55Účastník 32055530 učinil podání 9.900.000 Kč
11.12.2019 10:33:19.36Účastník 32126535 učinil podání 9.800.000 Kč
11.12.2019 10:29:16.38Účastník 32055530 učinil podání 9.600.000 Kč
11.12.2019 10:07:31.68Účastník 32126535 učinil podání 9.500.000 Kč
11.12.2019 10:06:40.37Účastník 32055530 učinil podání 9.400.000 Kč
11.12.2019 10:03:55.22Účastník 32126535 učinil podání 9.300.000 Kč
11.12.2019 10:02:14.64Účastník 32055530 učinil podání 9.200.000 Kč
11.12.2019 10:00:59.27Účastník 32126535 učinil podání 9.100.000 Kč
11.12.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Penzion a kavárna Pohádka, Třeboň:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Landa Petr Ing.,

Termín E-aukce:
Zahájení: 11.12.2019 10:00 Ukončení: 11.12.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 520 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 252 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území

                Součástí je stavba: Třeboň I, č.p. 67, rod.dům

                Stavba stojí na pozemku p.č.: 520

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Jindřichův Hradec , pro obec a k.ú. Třeboň, na LV č. 4125.


 

Dále je předmětem e-aukce také soubor věcí movitých, které tvoří vybavení penzionu a cukrárny a také ochranná známka. Seznam věcí movitých je uveden v příloze na webu dražebníka.

Podíl movitých věcí předmětu e-aukce činí 25 % z celkové kupní ceny a další 3 % činí práva na ochranné známky, nemovitosti tedy tvoří 72 % z celkové kupní ceny. Movité věci o ochranná známka jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí předmětu prodeje.

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 15.199.426,- Kč


Nejnižší podání: 9.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 100.000,- Kč
Aukční jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na nemovitostech váznou následující zástavní práva a věcná břemena, která zaniknou vypořádáním pohledávky. Vyhlašovatel se zavazuje zajistit výmaz těchto zástavních práv a břemen do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Prohlášení banky, která souhlasí se zpeněžením, je uvedeno v příloze na webu dražebníka.

Na nemovitosti váznou následující věcná práva:

- Zástavní právo smluvní k zajištění veškeré pohledávky do celkové výše Kč 977.616,- včetně příslušenství a veškerých ostatních pohledávek až do celkové výše Kč 1.955.232,- vzniklých do 31.03.2044, Oprávnění pro - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, Povinnost k - Parcela: 520, Listina - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení č. ZN/0583166159 ze dne 15.02.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.02.2019 10:55:49. Zápis proveden dne 14.03.2019; uloženo na prac. Jindřichův Hradec, Pořadí k 20.02.2019 10:55, Zapsáno pod zn. V-1198/2019-303.

- Zákaz zcizení nemovitostí podle článku 4.3 smlouvy o zřízení zástavního práva po dobu trvání zástavního práva, Oprávnění pro - Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782, Povinnost k - Parcela: 520, Listina - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení č. ZN/0583166159 ze dne 15.02.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.02.2019 10:55:49. Zápis proveden dne 14.03.2019; uloženo na prac. Jindřichův Hradec, Pořadí k 20.02.2019 10:55, Zapsáno pod zn. V-1198/2019-303.

 Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!