ARCHIV - Penzion a restaurace Na staré poště, Filipová, okr. Šumperk 20180002DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
14.990.000 Kč
Aukční jistota
1.000.000 Kč
Termín konání
10.4.2018 v 08:30:00
Konec aukce
10.4.2018 v 10:00:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz

Lokalita

Filipová 65, Loučná nad Desnou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Hradil

777817853
Napište nám:
hradil@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
10.4.2018 10:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
10.4.2018 08:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Penzion a restaurace Na staré poště, Filipová, okr. Šumperk:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Halaxová Michaela

Termín E-aukce:
Zahájení: 10.4.2018 08:30 Ukončení: 10.4.2018 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých a movitých.

Nemovitosti:

- pozemek p.č. St. 90/2 - zastavěná plocha a  nádvoří, evidovaná výměra 2177 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území

     Součástí je stavba: Filipová, č.p. 65, rod.dům

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 90/2

- pozemek p.č. 264/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 156 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 264/3 - zahrada, evidovaná výměra 1463 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 265/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1280 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 615/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 281 m2, způsob využití - ostatní komunikace

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk, pro obec Loučná nad Desnou a k.ú. Filipová, na LV č. 76

 

a dále

 

- pozemek p.č. St. 112 - zastavěná plocha a  nádvoří, evidovaná výměra 209 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

     Součástí je stavba: bez čp/če, rod.dům

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 112

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk, pro obec Loučná nad Desnou a k.ú. Kociánov, na LV č. 426.

 

Věci movité tvoří zejména vybavení a zařízení výše uvedených nemovitostí, jako je nábytek a zařízení, běžné vybavení pokojů, sociálního zařízení, restaurace, výčepu a kuchyně. Vyjma výčepní technologie, která je pronajata od dodavatele piva a není součástí prodeje.

Součástí objektu je k datu zveřejnění aukční vyhlášky také technologie malého pivovaru Bravůr, pro výrobu a stáčení piva. Tato technologie je nabízena nezávisle na objektu a provozu penzionu a restaurace. V případě, že nebude tato technologie prodána před termínem konání zde uvedené e-aukce, pak bude mít vítěz e-aukce možnost tuto technologii přednostně odkoupit. Ale tato technologie není součástí zde uvedené e-akce.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 14.990.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Na uvedených LV je evidováno zástavní právo smluvní ve prospěch Raiffeisenbank,a.s., V-6755/2007-809.

Vyhlašovatel prohlašuje, že po úhradě kupní ceny vítězem e-aukce zajistí úhradu pohledávky zástavního věřitele a zajistí výmaz tohoto zástavního práva v evidenci Katastrálního úřadu.Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.