skip to main content

podíly 1/21 na pozemcích, k.ú. Otovice u Broumova, okres Náchod

Anglická aukce

Podrobný popis

Elektronická aukce podílu 1/21 pozemků p.č. 3091, p.č. 3094, p.č. 3098, p.č. 3104 a p.č. 3105 jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Otovice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3414 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Otovice. Pozemky p.č. 3091 a p.č. 3094 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 3098, p.č. 3104 a p.č. 3105 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 3315 je situován v okrajové, zastavěné části obce Otovice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví jiných subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle informací ČSÚ v obci Otovice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Celková výměra pozemků činí 118668 m2 z toho spoluvlastnický podíl 1/21 činí 5651 m2.Katastrální/detailní popis

Spoluvlastnický podíl id. 1/21:

- pozemek p. č. 3091 – orná půda, evidovaná výměra 82573 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3094 – orná půda, evidovaná výměra 4243 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3098 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 9655 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 3104 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1101 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna

- pozemek p. č. 3105 – ostatní plocha, evidovaná výměra 168 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna

- pozemek p. č. 3315 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 20928 m2, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, obec Otovice, katastrální území Otovice u Broumova na LV 174,

celkem 118668 m2 z toho podíl 1/21 činí 5651 m2

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 131-9020227/0100
Odhadní cena 156 000 Kč
Vyvolávací cena 90 416 Kč
Aukční jistota 20 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Termín konání 7.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 7.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 6 dnů 03:03:33
Aktuální datum 1.12.2023 6:56:26

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup