ARCHIV - Pozemek Hostěnice - louka 20190022DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
250.000 Kč
Aukční jistota
90.000 Kč
Termín konání
28.2.2019 v 10:30:00
Konec aukce
28.2.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
300.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.2.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
, Hostěnice

Lokalita

, Hostěnice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
28.2.2019 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
28.2.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemek Hostěnice - louka:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
ALTARULTA, a.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 28.2.2019 10:30 Ukončení: 28.2.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 271/38 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 9.651 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Hostěnice, na LV č. 1275.Odhad ceny předmětu E-aukce: 300.000,- Kč


Nejnižší podání: 250.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 90.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.