ARCHIV - Pozemek Hroznová Lhota 20180527DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
130.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
18.12.2018 v 10:30:00
Konec aukce
18.12.2018 v 11:30:00
Odhadní cena
180.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.12.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
, Hroznová Lhota

Lokalita

, Hroznová Lhota

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
18.12.2018 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
18.12.2018 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemek Hroznová Lhota:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
ALTARULTA, a.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 18.12.2018 10:30 Ukončení: 18.12.2018 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 2245 - orná půda, evidovaná výměra 4.996 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Hroznová Lhota, na LV č. 987.Odhad ceny předmětu E-aukce: 180.000,- Kč


Nejnižší podání: 130.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.