ARCHIV - Pozemek Ruprechtov 20190021DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
270.000 Kč
Aukční jistota
100.000 Kč
Termín konání
28.2.2019 v 10:20:00
Konec aukce
28.2.2019 v 11:20:00
Odhadní cena
330.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.2.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
, Ruprechtov

Lokalita

, Ruprechtov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
28.2.2019 11:20:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
28.2.2019 10:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemek Ruprechtov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Pavla Kavínová

Termín E-aukce:
Zahájení: 28.2.2019 10:20 Ukončení: 28.2.2019 11:20

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 383/1 - orná půda, evidovaná výměra 9.806 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jimoravský kraj se sídlem v Brně, KP Vyškov, pro obec a k.ú. Ruprechtov, na LV č. 779.Odhad ceny předmětu E-aukce: 330.000,- Kč


Nejnižší podání: 270.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.