skip to main content

Pozemky 16.805m2 k.ú. Rajhrad

Anglická aukce

Strategická poloha, blízká dostupnost inženýrských sítí, návaznost na zastavěnou část obce

Mimořádná investiční příležitost

Podrobný popis

Pozemky o celkové ploše 16.805 m2 se nacházejí v k.ú. Rajhrad, reálně jde o počátek obce Holasice. Pozemky svojí polohou  navazují zčásti  na zahrady rodinných domů zčásti na příjezdovou komunikaci a parkoviště k  prodejně Billa a k novostavbě bytového komplexu.  

Pozemky mohou být v budoucnu potenciálně stavební a to jednak vzhledem k jejich vhodné poloze, kdy navazují na zastavěnou část obce, tak i vzhledem k blízké dostupnosti inženýrských sítí a možnosti vybudování příjezdu a přístupu.

Dle evidence katastru nemovitostí jde o zemědělské pozemky. Dle současně platného územního plánu obce Rajhrad, který vešel v platnost na počátku letošního roku se jedná o plochy zemědělské produkční.

Pozemky jsou v současné době užívány jako zemědělská půda.
Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 2102/16 – ostatní plocha, evidovaná výměra 214 m2, způsob využití – ostatní komunikace

- pozemek p. č. 2107/49 – orná půda, evidovaná výměra 567 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/50 – orná půda, evidovaná výměra 367 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/51 – orná půda, evidovaná výměra 366 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/52 – orná půda, evidovaná výměra 364 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/53 – orná půda, evidovaná výměra 363 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/54 – orná půda, evidovaná výměra 361 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/55 – orná půda, evidovaná výměra 360 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/56 – orná půda, evidovaná výměra 359 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/57 – orná půda, evidovaná výměra 357 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/58 – orná půda, evidovaná výměra 356 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/59 – orná půda, evidovaná výměra 355 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/60 – orná půda, evidovaná výměra 353 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/61 – orná půda, evidovaná výměra 352 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/62 – orná půda, evidovaná výměra 350 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/63 – orná půda, evidovaná výměra 349 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/64 – orná půda, evidovaná výměra 348 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/66 – orná půda, evidovaná výměra 354 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/67 – orná půda, evidovaná výměra 293 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/68 – orná půda, evidovaná výměra 252 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/69 – orná půda, evidovaná výměra 253 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/70 – orná půda, evidovaná výměra 254 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/71 – orná půda, evidovaná výměra 255 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/72 – orná půda, evidovaná výměra 256 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/73 – orná půda, evidovaná výměra 257 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/74 – orná půda, evidovaná výměra 258 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/75 – orná půda, evidovaná výměra 260 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/76 – orná půda, evidovaná výměra 261 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/77 – orná půda, evidovaná výměra 262 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/78 – orná půda, evidovaná výměra 263 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/79 – orná půda, evidovaná výměra 264 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/80 – orná půda, evidovaná výměra 265 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/81 – orná půda, evidovaná výměra 266 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/82 – orná půda, evidovaná výměra 267 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/84 – orná půda, evidovaná výměra 277 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/85 – orná půda, evidovaná výměra 2211 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2107/89 – orná půda, evidovaná výměra 3636 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec  a katastrální území Rajhrad na LV 1969.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy dle článku II. smlouvy a geometrického plánu č. 1598-139/2012. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k Parcela: 2102/16, Parcela: 2107/67, vše zapsané pod sp. zn. V-5327/2012-703.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení. Zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebností podle energetického zákona a smlouvy č. HO-014330044399/004 v rozsahu geometrického plánu č. 2021-20537/2017. Oprávnění pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k Parcela: 2107/89, vše zapsané pod sp. zn. V-6905/2018-703.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 26 300 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7514240257/0100
Vyvolávací cena 3 400 000 Kč
Aukční jistota 3 400 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 50 000 Kč
Termín konání 22.9.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 22.9.2022 13:26:53
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.10.2022 9:45:09

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek Jestřebíčko p.č 194/5, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 890 Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí


Nejnižší podání: 35 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 09:45
Anglická aukce

Lesní pozemky p.č. 606, p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk


Nejnižší podání: 85 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:15
Anglická aukce

Pozemek Bušín, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 260 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 10:45
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 5. 10. 2022, 11:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48962_2. opakovaná


Nejnižší podání: 95 625 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49641_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TH7968_2. opakovaná


Nejnižší podání: 84 375 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T49632_2. opakovaná


Nejnižší podání: 98 813 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Anglická aukce

33. e-aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T51182_2. opakovaná


Nejnižší podání: 102 000 Kč
Termín konání: 6. 10. 2022, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup