ARCHIV - Pozemky Hřivínův Újezd 20190184DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
110.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
13.6.2019 v 10:10:00
Konec aukce
13.6.2019 v 11:10:00
Odhadní cena
190.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.5.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
, Hřivínův Újezd

Lokalita

, Hřivínův Újezd

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
13.6.2019 11:10:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
13.6.2019 10:10:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Hřivínův Újezd:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
VIZOSTEEL industry park s.r.o.

Termín E-aukce:
Zahájení: 13.6.2019 10:10 Ukončení: 13.6.2019 11:10

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 421/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 772 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 489 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 484 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3856/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4.431 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4470/31 - orná půda, evidovaná výměra 1.308 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4470/51 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Zlín, pro obec a k.ú. Hřivínův Újezd, na LV č. 640.Odhad ceny předmětu E-aukce: 190.000,- Kč


Nejnižší podání: 110.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.