skip to main content

Pozemky Hřivínův Újezd, okres Zlín

Anglická aukce

Podrobný popis

Předmětem prodeje jsou pozemky evidované na LV č. 640 pro katastrální území Hřivínův Újezd, obec Hřivínův Újezd. Pozemky nejsou zatíženy žádným věcným břemenem. Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav porostu, zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu prodeje. Celková výměra pozemků činí 7.144 m2, z toho zapsáno v LPIS 5.329 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 421/6 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 772 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 489 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 484 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3856/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 4.431 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4470/31 - orná půda, evidovaná výměra 1.308 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4470/51 - ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití - neplodná půda

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Zlín, pro obec a k.ú. Hřivínův Újezd, na LV č. 640.

Log

Kontaktní osoba

Josef Machů

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav prodáno
Prodejní cena 250 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7513440257/0100
Odhadní cena 290 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Aukční jistota 50 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 30.11.2023 11:00:00
Předpokládaný konec 30.11.2023 12:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 1.12.2023 7:03:55

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup