ARCHIV - Pozemky Kněždub 20180526DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
200.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
18.12.2018 v 10:00:00
Konec aukce
18.12.2018 v 11:00:00
Odhadní cena
260.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.12.2018 ve 12:00
Místo konání prohlídky
, Kněždub

Lokalita

, Kněždub

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
18.12.2018 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
18.12.2018 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Kněždub:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
ALTARULTA, a.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 18.12.2018 10:00 Ukončení: 18.12.2018 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 3299/59 - orná půda, evidovaná výměra 1.525 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3450/64 - orná půda, evidovaná výměra 1.369 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 3700/153 - orná půda, evidovaná výměra 2.714 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4240/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 617 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4240/37 - lesní pozemek, evidovaná výměra 142 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 4500/32 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4500/33 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 90 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4500/96 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 392 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4500/97 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 464 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4500/109 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.428 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 4500/110 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.442 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Hodonín, pro obec a k.ú. Kněždub, na LV č. 571.Odhad ceny předmětu E-aukce: 260.000,- Kč


Nejnižší podání: 200.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.