ARCHIV - Pozemky Lhota u Skutče 20190013DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
334.000 Kč
Aukční jistota
100.000 Kč
Termín konání
6.3.2019 v 10:00:00
Konec aukce
6.3.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
334.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.2.2018 ve 12:00
Místo konání prohlídky
, Skuteč

Lokalita

, Skuteč

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
6.3.2019 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
6.3.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Lhota u Skutče:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
1. Indra-Šebesta v.o.s. 2. Mixová v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 6.3.2019 10:00 Ukončení: 6.3.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem ... je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 115 - orná půda, evidovaná výměra 3.794 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 116 - orná půda, evidovaná výměra 4.093 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 177/1 - orná půda, evidovaná výměra 241 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 177/4 - orná půda, evidovaná výměra 5.229 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 179/1 - orná půda, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 179/3 - orná půda, evidovaná výměra 526 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 187/5 - orná půda, evidovaná výměra 4.742 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 249/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.870 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p.č. 252/2 - lesní pozemek, evidovaná výměra 1.928 m2, způsob ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec Skuteč a k.ú. Lhota u Skutče, na LV č. 29.Odhad ceny předmětu E-aukce: 334.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 6308-1151/2018 ze dne 3.7.2018.

Nejnižší podání: 334.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.