Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemky Tlumačov na Moravě 20180538DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
16.620 Kč
Vyvolávací cena
16.620 Kč
Minimální příhoz
2.000 Kč
Aukční jistota
5.000 Kč
Termín konání
14.2.2019 v 09:30:00
Konec aukce
14.2.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
16.620 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.1.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Sraz na prohlídku na adrese ulice Metlov 846, 763 62 Tlumačov. Zájem o účast na prohlídce hlaste organizátorovi e-aukce.

Lokalita

, Tlumačov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
14.2.2019 10:30:07.19licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 23349556, jehož nejvyšší podání činí/činilo 16.620 Kč.
14.2.2019 10:30:00.38licitátor
Podání účastníka 23349556 ve výši 16.620 Kč, bylo nejvyšší!
14.2.2019 10:29:00.38licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
14.2.2019 10:28:00.38licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
14.2.2019 09:57:26.38Účastník 23349556 učinil podání 16.620 Kč
14.2.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemky Tlumačov na Moravě:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
JUDr. Tomáš Truschinger

Termín E-aukce:
Zahájení: 14.2.2019 09:30 Ukončení: 14.2.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 410 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 46 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

- pozemek p.č. St. 528 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně

- pozemek p.č. 1735 - orná půda, evidovaná výměra 359 m2, způsob využití  - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Zlín, pro obec Tlumačov a k.ú. Tlumačov na Moravě, na LV č. 838.Odhad ceny předmětu E-aukce: 16.620,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil, znalecký posudek číslo 6789 – 269/2018 ze dne 11.12.2018.

Nejnižší podání: 16.620,- Kč
Minimální příhoz: 2.000,- Kč
Aukční jistota: 5.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!