skip to main content

Prodej areálu, obec Velké Bílovice

Anglická aukce

Podrobný popis

Jedná se o prodej výrobně-skladového areálu formou elektronické aukce. Stavby jsou provozně propojeny a využívány pro výrobu a skladování. Areál disponuje kamerovým systémem. Souběžně s touto aukcí běží aukce souboru movitého majetku spol. INTECON spol s.r.o. (https://www.prokonzulta.cz/aukce/movite-veci-spolecnosti-intecon-spol-s-r-o-m23DR001487)

Stavba č.p. 1330 na pozemku parc. č. st. 1900:

Stavba má obdélníkový půdorys, jedno nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází montážní hala, rozvodna el. proudu a schodiště do vestavby druhého nadzemního podlaží stavby nezapsané v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 1253/2. Stavba je kovová s vyzdívkou se sedlovou střechou s plechovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrch podlahy tvoří betonová mazanina. Dveře jsou dřevěné v ocelových zárubních. Okna jsou s jednoduchým zasklením. Schodiště je ocelové se zábradlím. Hala disponuje dvěma sekčními vraty (jedny z nich s dveřmi) a mostovým jeřábem. Vytápění je řešeno prostřednictvím sálavého vytápění teplovodními podstropními panely. Stavba je v dobrém stavebnětechnickém stavu.

Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 1253/2: 

Stavba má obdélníkový půdorys, dvě nadzemní podlaží (druhé nadzemní podlaží je vestavba přístupná ze schodiště v hale stavby č.p. 1330).  V prvním nadzemním podlaží se nachází výrobní hala s lakovnou (dle sdělení Zadavatele není lakovna předmětem ocenění). Ve druhém nadzemním podlaží (vestavbě) se nachází zázemí pro zaměstnance, tedy průchozí místnost s kuchyňkou, chodba, koupelna s WC, sprchovým koutem a umyvadlem, umývárna s umyvadly, pisoáry, WC, sprchami, průchozí místnost, úklidová místnost s umyvadlem, archiv a místnost. K hale byla provedena přístavba s nepravidelným půdorysem a jedním nadzemním podlažím, které zahrnuje dvě místnosti s technologií. Hala disponuje dvěma sekčními vraty a mostovým jeřábem. Vytápění je řešeno prostřednictvím sálavého vytápění teplovodními podstropními panely. V hale se nachází elektrokotel s akumulační nádrží. Stavba je v dobrém stavebnětechnickém stavu.

Stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2310:

Stavba má obdélníkový půdorys, jedno nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází zámečnická hala a místnost. Stavba je zděná se sedlovou střechou s plechovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stropy jsou s rovným podhledem. Povrch podlahy tvoří betonová mazanina. Okna jsou s jednoduchým zasklením. Hala disponuje dvěma kovovými vraty a mostovým jeřábem. Vytápění je řešeno prostřednictvím vytápěcí teplovzdušné stropní jednotky.

Přístřešky na pozemcích:

Jedná se o níže specifikované položky sepsané v soupisu majetkové podstaty č. 3., a to položku č. 465 soubor kontejnerů pevně spojených s budovou nacházejících se na pozemku 1253/2 a pevně spojených s budovou č.p. 1330, stojící na pozemku parc. č. st. 1900, k.ú. Velké Bílovice a položku č. 466 soubor kontejnerů provozně spojených s areálem na cizím pozemku parc č. 1253/11 (kotelna, sklad na štěpku, míchárna barev atd.)

Přístřešek slouží ke skladování a má obdélníkový půdorys. Konstrukce je ocelová s pultovou střechou s plechovou krytinou a světlíky. Přístřešek je ze tří stran krytý (plechovým opláštěním) a polykarbonátem, přičemž ze severozápadní strany je opatřen pouze pletivem s velkými oky a posuvnou bránou. Přístřešek disponuje zpevněnou plochou (zámková dlažbou) a stavebními buňkami. V buňkách se nachází kancelář a tři sklady. Přes přístřešek také vede potrubí pitné a topné vody do hal.

Dále se na pozemku parc. č. 1253/2 nacházejí stavební buňky. Tyto buňky jsou na sebe uloženy do dvou nadzemních podlaží. Buňky ve druhém nadzemním podlaží jsou přístupné ze dvou ocelových schodišť. V buňce v prvním nadzemním podlaží se nachází šatna s hygienickým zázemím (umyvadla, pisoár, WC, sprchy, el. bojler). V buňkách ve druhém nadzemním podlaží se nachází klimatizované kanceláře s vestavěnou skříní, chodby, kuchyňka, WC s umyvadlem. Buňky disponují zabezpečovacím systémem. 

Dále se za přístřeškem nacházejí stavební buňky. V buňkách se nachází kotelna s kotlem na štěpku a s akumulační nádrží, zásobník štěpky, včetně technologie, a sklady.

Souběžně s areálem se bude v rámci samostatné elektronické aukce dražit movitý majetek.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. St. 1900, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 784 m2, způsob ochrany - chráněná ložisková území  

Na pozemku stojí stavba: Velké Bílovice, č.p. 1330 zem.stav

- pozemek p.č. St. 2310, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 559 m2, způsob ochrany - chráněná ložisková území  

Na pozemku stojí stavba:  bez čp/če, jiná st.

- pozemek p.č. 1253/2, ostatní plocha, evidovaná výměra 2107 m2, způsob využití - manipulační plocha, způsob ochrany - chráněná ložisková území  

Stavby:

- Velké Bílovice, č.p. 1330, způsob využití - zem. stav, na parcele - St. 1900

- bez čp/če, způsob využití - jiná st., na parcele - St. 2310

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, obec a katastrální území Velké Bílovice na LV 5369.Zástavní práva, závazky

- Věcné břemeno ze dne 17.8.1999. Právní účinky vkladu ke dni 30.8.1999.

- spočívá v uložení, vedení, opravování a údržbě vodovodního řádu a s tím spojených omezení a vystříhat se výstavby trvalých porostů v ochranném pásmu

Oprávnění pro: Město Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, 69102 Velké Bílovice, RČ/IČO: 00283673

Povinnost k: Parcela: 1253/2


Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7528830207/0100
Odhadní cena 38 727 000 Kč
Vyvolávací cena 38 727 000 Kč
Aukční jistota 1 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 20 000 Kč
Termín konání 19.12.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 19.12.2023 11:00:00
Čas do zahájení 18 dnů 02:50:26
Aktuální datum 1.12.2023 7:09:33

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - NFA Holding, a.s. v likvidaci, IČ 24742635


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:00
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Acquisition Capital a.s., IČ 24136069


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:15
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., IČ 35975041


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:30
Anglická aukce
...

Soubor pohledávek za jedním dlužníkem - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 10:45
Anglická aukce
...

Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 11:00
Anglická aukce
...

Stavební pozemky Rosice u Brna, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 4. 12. 2023, 13:00
dražba
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 3 250 000 Kč
Termín konání: 5. 12. 2023, 09:00
Anglická aukce
...

Zemědělská usedlost v k.ú. Náchod u Tábora a pozemky Chotoviny, k.ú. Liderovice, okres Tábor


Nejnižší podání: 2 100 000 Kč
Termín konání: 7. 12. 2023, 10:00
přímý prodej
...

Areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice


pronájem
...

Pronájem parkovacího stání č. 421, ul. Sedláčkova, Brno - Líšeň


Uzavření nabídek: 8. 12. 2023, 17:00
přímý prodej
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


přímý prodej
...

Pozemky Brno-Horní Heršpice


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup