ARCHIV - RD a zemědělské stavby s pozemky Veliká Ves - Nové Třebčice 20180536DD

Rodinný dům, vedlejší stavby a pozemek 3.619 m2 tvoří společný celek, který lze využít k bydlení, podnikání nebo smíšenému využití. Např.sídlo firmy, statek, fakrma, penzion, apod.

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
850.000 Kč
Aukční jistota
50.000 Kč
Termín konání
17.1.2019 v 09:40:00
Konec aukce
17.1.2019 v 10:40:00
Odhadní cena
1.284.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.1.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Nové Třebčice 22, Veliká Ves

Lokalita

Nové Třebčice 22, Veliká Ves

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
17.1.2019 10:40:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.1.2019 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD a zemědělské stavby s pozemky Veliká Ves - Nové Třebčice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 17.1.2019 09:40 Ukončení: 17.1.2019 10:40

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 359/19 - orná půda, evidovaná výměra 4 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 359/20 - orná půda, evidovaná výměra 46 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 379/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 582 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 379/1

- pozemek p.č. 380/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 286 m2

             Součástí je stavba: Nové Třebčice, č.p. 22, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 380/1

- pozemek p.č. 380/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2100 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 380/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 462 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 380/3

- pozemek p.č. 381 - zahrada, evidovaná výměra 139 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Chomutov, pro obec a k.ú. Veliká Ves, na LV č. 343.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.284.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 181-2467/2016 ze dne 15.8.2016.

Nejnižší podání: 850.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Aukční jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Rodinný dům je v současné době užíván jeho vlastníkem - insolvenčním dlužníkem. Dle ust. §285 odst.2 IZ je insolvenční dlužník povinen nemovitost po zpeněžení vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nový vlastník domáhat vyklizení žalobou u soudu. Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.