Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Hrutov 20180512DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
800.000 Kč
Vyvolávací cena
800.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
200.000 Kč
Termín konání
14.12.2018 v 09:30:00
Konec aukce
14.12.2018 v 10:30:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.12.2018 v 11:00
Místo konání prohlídky
Hrutov 34, Hrutov

Lokalita

Hrutov 34, Hrutov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
14.12.2018 10:30:15.28licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 20307266, jehož nejvyšší podání činí/činilo 800.000 Kč.
14.12.2018 10:30:00.03licitátor
Podání účastníka 20307266 ve výši 800.000 Kč, bylo nejvyšší!
14.12.2018 10:29:00.03licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
14.12.2018 10:28:00.03licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
14.12.2018 10:18:21.03Účastník 20307266 učinil podání 800.000 Kč
14.12.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Hrutov:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 14.12.2018 09:30 Ukončení: 14.12.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 19 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 220 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 40 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 106 m2

           Součástí je stavba: Hrutov, č.p. 34, rod. dům

          Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 40

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Jihlava, pro obec a k.ú. Hrutov, na LV č. 118.Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 800.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!