Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Lechovice 20180530DD

Forma prodeje
Aukce
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
870.000 Kč
Vyvolávací cena
840.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
16.1.2019 v 10:00:00
Konec aukce
16.1.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
1.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.1.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Lechovice 129, Lechovice

Lokalita

Lechovice 129, Lechovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
16.1.2019 11:02:36.44licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 7914720, jehož nejvyšší podání činí/činilo 870.000 Kč.
16.1.2019 11:00:00.02licitátor
Podání účastníka 7914720 ve výši 870.000 Kč, bylo nejvyšší!
16.1.2019 10:59:00.02licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
16.1.2019 10:58:00.02licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
16.1.2019 10:30:30.02Účastník 7914720 učinil podání 870.000 Kč
16.1.2019 10:03:15.72Účastník 18119912 učinil podání 860.000 Kč
16.1.2019 10:00:41.39Účastník 7914720 učinil podání 840.000 Kč
16.1.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Lechovice:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
JUDr. Tomáš Truschinger

Termín E-aukce:
Zahájení: 16.1.2019 10:00 Ukončení: 16.1.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 45/5 - zahrada, evidovaná výměra 401 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 46 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.634 m2

             Součástí je stavba: Lechovice, č.p. 129, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 46

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Znojmo, pro obec a k.ú. Lechovice, na LV č. 57.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Zdeňkem Doubkem, znalecký posudek číslo 706/22/2015 ze dne 25.9.2015.

Nejnižší podání: 840.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!