ARCHIV - RD Ostrava-Stará Bělá, ul. Mitrovická 20190388DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122823/6800
Vyvolávací cena
1.020.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
5.12.2019 v 10:15:00
Konec aukce
5.12.2019 v 11:15:00
Odhadní cena
1.530.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
29.11.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
ulice Mitrovická 196/139, Ostrava

Lokalita

ulice Mitrovická 196/139, Ostrava

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
5.12.2019 11:15:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
5.12.2019 10:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci RD Ostrava-Stará Bělá, ul. Mitrovická:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Ing. Lukáš Nožička

Termín E-aukce:
Zahájení: 5.12.2019 10:15 Ukončení: 5.12.2019 11:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 104/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 241 m2

             Součástí je stavba: Stará Bělá, č.p. 196, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 104/1

- pozemek p.č. 104/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 10 m2, způsob využití - společný dvůr

- pozemek p.č. 105 - zahrada, evidovaná výměra 239 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Ostrava, pro obec Ostrava a k.ú. Stará Bělá,  na LV č. 387.Odhad ceny předmětu E-aukce: 1.530.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Vladimírem Konvalinou, znalecký posudek číslo 6098-29/219 ze dne 6.3.2019.

Nejnižší podání: 1.020.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Jelikož na E-aukci není přihlášen žádný účastník, vítězem se nestane nikdo a E-aukce bude ukončena v čase ukončení.