ARCHIV - Rodinný dům Drválovice, okres Blansko 20200373DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122612/6800
Vyvolávací cena
3.000.000 Kč
Aukční jistota
500.000 Kč
Termín konání
7.8.2020 v 11:00:00
Konec aukce
7.8.2020 ve 12:00:00
Odhadní cena
3.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
31.7.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Drválovice 52, Vanovice

Lokalita

Drválovice 52, Vanovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
7.8.2020 12:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
7.8.2020 11:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Rodinný dům Drválovice, okres Blansko:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
M. Šváb - insolvenční správce a spol.

Termín E-aukce:
Zahájení: 7.8.2020 11:00 Ukončení: 7.8.2020 12:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 64 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 210 m2,

     Součástí je stavba: Drválovice, č.p. 52, rod. Dům

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 64

- pozemek p. č. 37 – zahrada, evidovaná výměra 493 m2

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice, pro obec Vanovice a k.ú. Drválovice, na LV č. 257.

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 3.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Gabrielou Michalcovou, znalecký posudek číslo 0047/55/2008/CR ze dne 20.8.2008.

Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 141 116,-Kč s příslušenstvím, Oprávnění pro ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha 5, RČ/IČO: 45805369, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-5036/2011-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 142 706,79 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Intrum Czech, s.r.o., Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, RČ/IČO: 27221971, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-7470/2011-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 126 822 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, Malá Strana, 11800 Praha 1, RČ/IČO: 27242617, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-28/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 7 906 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, Malá Strana, 11800 Praha 1, RČ/IČO: 27242617, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-1490/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 48 222 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 61860069, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-4064/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 19 020 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, RČ/IČO: 25085689, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-4250/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 140 000 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Pšikal Jan, Bezručova 1273/23a, 67801 Blansko, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-7167/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 92 499,92 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, RČ/IČO: 60112743, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-7738/2012-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 170 000 Kč s příslušenstvím. Den vzniku 30.01.2013. Oprávnění pro Balcárek Michal Ing., Chudčická 1351/17, Bystrc, 635 00 Brno, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-526/2013-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 102 773,53 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Intrum Czech, s.r.o., Prosecká 851/64, Prosek, 19000 Praha 9, RČ/IČO: 27221971, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-2436/2013-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 247 000 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro Holánová Barbora Mgr., nám. Svobody 9/13, 678 01 Blansko, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-3422/2013-731.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 16 894,37 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro JUSTRINON MANAGEMENT a.s., U vlečky 1749/4, Modřany, 143 00 Praha 4, RČ/IČO: 29216842, Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. Z-6397/2013-731.

Zástavní právo smluvní pohledávka do výše 2 014 299 Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro MESAHINAR s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, RČ/IČO: 24734781. Povinnost k Parcela: St. 64, Parcela: 37, pod zn. V-2715/2018-731, Z-8103/2013-731.

 Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!