skip to main content

Stavební pozemek s IS, Želešice, Brno-venkov

Anglická aukce

Na stavební pozemek jsou již zavedené všechny inženýrské sítě. Klidná lokalita obklopená zelení přírodního parku Bobrava se nachází  jen 8 min. autem od OC Olympia plynule navazuje na dopravní infrastrukturu jihomoravské metropole.

Podrobný popis

Zasíťované stavební pozemky o celkové ploše 3.397m2 v obci Želešice, okr. Brno-venkov, se nachází vzdušnou čarou 10 km jižně od centra Brna. V obci je plná občanská vybavenost. Želešice jsou napojeny na brněnský integrovaný dopravní systém. Jde o klidnou lokalitu obklopenou zelení přírodního parku Bobrava.

Na pozemcích se nachází dvojpodlažní objekt,  vestavěný do svahu, v současné době je využíván jako rekreační chata. První podlaží je technické, druhé podlaží je obytné. 

V místě je mateřská i základní škola, pošta, restaurace, sportovní vyžití. Želešice navazují na dopravní infrastrukturu Brna, pozemek má dojezdovou vzdálenosti 8 min. autem od OC Olympia, za 5 min  lze dojet k dálničnímu uzlu Praha, Vídeň, Bratislava a Ostrava.

Pozemky jsou svažité, jejich poloha otevírá překrásný výhled do okolní přírody. Příjezd je po  zpevněné veřejné  komunikaci. Jsou zavedeny IS.

Na pozemky jsou již přímo zavedeny inženýrské sítě - je provedeno napojení na městský vodovodní řád a je zde vybudovaná i vlastní studna, napojení na veřejnou kanalizaci je provedeno podél jihozápadní hranice pozemku. El.220/380, internet. Plynová přípojka je cca 100 m od pozemku. Je vyřízeno povolení na tepelné čerpadlo.

Dle územního plánu se parcely nachází v ploše RI - hlavní využití rodinná rekreace, kde je podmíněně přípustné využití stávající povolené a evidované stavby individuálního bydlení v rodinných domech. 

Na pozemku se nachází dvoupodlažní objekt o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží s rovnou střechou, půdorysné rozměry 6,15 x 7,65m.

Městský úřad Šlapanice vydal  postupně v r. 2021  souhlas s oznámenou změnou užívání stavby původně objektu pro rodinnou rekreaci na hospodářský objekt,  územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu rekreačního objektu  dle navrženého záměru a bylo již vydáno stavební povolení.  Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru obsahuje také S2 -  souhlas s vybudováním parkovacího přístřešku,  umístěného v jižní části pozemku pro stání až 3 automobilů, včetně příjezdu od brány, S3 - souhlas s řešením dešťové kanalizace s napojením do retenční nádrže, s akumulací dešťové vody ze střechy a následným využitím k zalévání zeleně okolo domu a na splachování WC. V objektu je navržen dvojí rozvod vody- srážkové a pitné,  S4 - souhlas s přeložkou přípojky NN, změna vzdušného vedení na vedení v zemi, S5- souhlas s vybudováním tepelného čerpadla s ÚT . Následně bylo vydáno  také závazné souhlasné stanovisko k záměru Přístavby objektu dle předložené projektové dokumentace. Stavba nebyla realizována z ekonomických důvodů. Příslušná rozhodnutí jsou k dispozici k  nahlédnutí  u prodejce. V případě zájmu o nahlédnutí do dokumentace prosíme o návrh termínu osobní schůzky.  Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 991 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 81 m2

           Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
           Stavba stojí na pozemku p.č.: 991

- pozemek p.č. 992 – zahrada, evidovaná výměra 1466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 993 – zahrada, evidovaná výměra 1850 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro obec a k.ú. Želešice na LV č. 337.Zástavní práva, závazky

Je provedeno napojení veřejné kanalizace na pozemek až ke stávající budově a je  zajištěno věcným břemenem  vedení kanalizační přípojky v rozsahu dle čl.II. smlouvy a geometrického plánu č. 1323- 157/2009. Oprávnění pro Parcela: 991, Parcela: 992, Parcela: 993. Povinnost k Parcela: 964/4,  zapsané pod sp. zn. V-10203/2009-703.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Anglická aukce
Stav neprodáno
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540522/2700
Vyvolávací cena 5 000 000 Kč
Aukční jistota 500 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Termín konání 23.6.2022 10:15:00
Předpokládaný konec 23.6.2022 11:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.6.2022 9:48:45

Aktuální nabídka

Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ JEEP PATRIOT, RZ 8T74081


Nejnižší podání: 123 967 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN AMAROK, RZ 9T03978


Nejnižší podání: 152 893 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TN4911


Nejnižší podání: 165 289 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
Anglická aukce

29. e - aukce ČEZ AGADOS, RZ 8T23970


Nejnižší podání: 5 785 Kč
Termín konání: 28. 6. 2022, 09:00
dražba

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 RD Roudnice nad Labem, okres Litoměřice


Nejnižší podání: 4 000 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 10:00
Anglická aukce

Sběrač listí a vysavač odpadu Fiedler FLA 1301/nástavba FSC 3000


Nejnižší podání: 75 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 14:00
Anglická aukce

Nákladní automobil MULTICAR M 30A FUMO r.z. 5U81478


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 29. 6. 2022, 14:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 270 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 507, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 3 200 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
Anglická aukce

Chalupa Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo


Nejnižší podání: 2 440 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:00
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 509, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 2 900 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:10
dražba

Stavba RD Nebory č.p. 510, okres Frýdek-Místek


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 30. 6. 2022, 10:20
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup