ARCHIV - Areál Dolní Bousov a Osek u Sobotky 20170394DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
22.000.000 Kč
Dražební jistota
3.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
5.10.2017 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
5.10.2017 v 11:00:00
Odhadní cena
35.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.9.2017 v 11:00
25.9.2017 v 11:00
Místo konání prohlídky
Tovární 341, Dolní Bousov

Lokalita

Tovární 341, Dolní Bousov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Ing. Martin Mikala

736678452
Napište nám:
mikala@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
5.10.2017 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
5.10.2017 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Dolní Bousov a Osek u Sobotky, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
dražební společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kancelář správců v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 5.10.2017 10:00
Ukončení: 5.10.2017 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 331/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná  výměra 1.227 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 331/1

- pozemek p.č. St. 333 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 260 m2

             Součástí je stavba: Dolní Bousov, č.p. 274, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 333

- pozemek p.č. St. 390 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 626 m2

            Součástí je stavba: Dolní Bousov, č.p. 298, obč. vyb

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 390

- pozemek p.č. St. 392 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.881 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 392

- pozemek p.č. St. 393 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.671 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 393

- pozemek p.č. St. 395/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.829 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 395/1

- pozemek p.č. St. 395/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 114 m2

             Součástí je stavba: Dolní Bousov, č.p. 341, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 395/2

- pozemek p.č. St. 396 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 39 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 396

- pozemek p.č. St. 397 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 792 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 397

- pozemek p.č. St. 398 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 817 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 398

- pozemek p.č. St. 421 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 284 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 421

- pozemek p.č. St. 687 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 318 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 687

- pozemek p.č. St. 740 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 66 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 740

- pozemek p.č. St. 741 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.841 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 741

- pozemek p.č. St. 742 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 742

- pozemek p.č. St. 743 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 136 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 743

- pozemek p.č. St. 744 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 338 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 744

- pozemek p.č. 1204/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 293 m2, způsob využití - dobývací prostor

- pozemek p.č. 1210/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 359 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1210/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 26.168 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1237/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 299 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 1243/2 - ostatní plocha, evidovaný výměra 1.910 m2, způsob využití - manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec  a k.ú. Dolní Bousov, na LV č. 68

 

a dále

- pozemek p.č. St. 112 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 140 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 112

- pozemek p.č. St. 113 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 169 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 113

- pozemek p.č. St. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 21 m2

            Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 114

- pozemek p.č. St. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 21 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 115

- pozemek p.č. 594/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 80 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 595/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.214 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Jičín, pro obec Osek a k.ú. Osek u Sobotky, na LV č. 93.Odhad ceny předmětu dražby: 35.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Ladislavem Kubíčkem, MBA, znalecký posudek číslo 14 - 784 / 17 ze dne 26.8.2017.

Nejnižší podání: 22.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 3.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno právo přístupu pro provedení oprav a údržby splaškové kanalizace v rozsahu GP č. 1192-281/2011, na dobu neurčitou dle čl. II. smlouvy, pro Město Dolní Bousov, nám. T. G. Masaryka 1, 29404 Dolní Bousov, IČO: 00237680 k parcele č. 1237/6 za základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná č.j. 171/2012 ze dne 13.02.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.02.2012, zn. V-891/2012-207

a věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynovodu dle geometrického plánu č. 149-2007/2002 pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 k parcele č. 594/1 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.02.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.06.2003, zn. V-1601/2003-604.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!