Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál Lomnice nad Lužnicí 20180539DD

Areál v Lomnici nad Lužnicí vhodný k výrobě nebo skladování.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
8.700.000 Kč
Vyvolávací cena
8.700.000 Kč
Dražební jistota
1.500.000 Kč
Datum a čas ukončení
10.4.2019 v 10:34:57
Odhadní cena
9.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
25.3.2019 ve 14:30
26.3.2019 v 11:30
Místo konání prohlídky
ulice Na Třepince 152, Lomnice nad Lužnicí

Lokalita

ulice Na Třepince 152, Lomnice nad Lužnicí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.4.2019 10:34:57.12licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 8.700.000 Kč pro účastníka dražby 24854695
10.4.2019 10:34:45.73licitátor
Podání ve výši 8.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24854695 POTŘETÍ!
10.4.2019 10:33:45.73licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24854695, udělím mu příklep.
10.4.2019 10:32:45.73licitátor
Podání ve výši 8.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24854695 PODRUHÉ!
10.4.2019 10:31:45.73licitátor
Podání ve výši 8.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24854695 POPRVÉ!
10.4.2019 10:29:45.73Účastník 24854695 učinil podání 8.700.000 Kč
10.4.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
10.4.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
10.4.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Lomnice nad Lužnicí, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Robert Foll MBA

Termín dražby:
Zahájení: 10.4.2019 09:30
Ukončení: 10.4.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 468/13 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 530 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 468/13

- pozemek p.č. St. 468/14 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 552 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 468/14

- pozemek p.č. St. 664 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 375 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 664

- pozemek p.č. St. 736 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 785 m2

              Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 736

- pozemek p.č. St. 827 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 712 m2

              Na pozemku stojí stavba: Lomnice nad Lužnicí, č.p. 152, víceúčel

- pozemek p.č. 1767/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 456 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1767/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1795/2 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 560 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1795/20 - ostatní plocha, evidovaná výměra 32 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1795/34 - ostatní plocha, evidovaná výměra 66 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1795/36 - ostatní plocha, evidovaná výměra 425 m2, způsob využití - sportoviště a rekreační plocha

- pozemek p.č. 1795/37 - ostatní plocha, evidovaná výměra 64 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 1795/41 - ostatní plocha, evidovaná výměra 76 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1795/42 - ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1795/43 - ostatní plocha, evidovaná výměra 43 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 1795/44 - ostatní plocha, evidovaná výměra 42 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 4249/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 9.257 m2, způsob využití - manipulační plocha

- stavba Lomnice nad Lužnicí, č.p. 152, způsob využití - víceúčel, stojí na parcele č. St. 827, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

všechny výše uvedené pozemky mají způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, KP Jindřichův Hradec, pro obec a k.ú. Lomnice nad Lužnicí, na LV č. 214.Odhad ceny předmětu dražby: 9.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem JC Consulting s.r.o., znalecký posudek číslo 2870-76/18 ze dne 18.6.2018.

Nejnižší podání: 8.700.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!