Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál Třebíč, ul. Budischowského 20170235DD

Areál skládající se ze dvou objektů, které lze označit jako víceúčelové. Nachází se zde mmj. skladové prostory, prostory pro lehkou dílenskou výrobu, kanceláře a další administrativní prostory.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
16.000.000 Kč
Vyvolávací cena
16.000.000 Kč
Dražební jistota
1.600.000 Kč
Datum a čas ukončení
23.8.2017 v 10:30:12
Odhadní cena
16.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.8.2017 v 09:00
16.8.2017 v 09:00
Místo konání prohlídky
Budischowského 1073, Třebíč

Lokalita

Budischowského 1073, Třebíč

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
23.8.2017 10:30:12.08licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 16.000.000 Kč pro účastníka dražby 12733281
23.8.2017 10:30:00.85licitátor
Podání ve výši 16.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12733281 POTŘETÍ!
23.8.2017 10:29:00.85licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 12733281, udělím mu příklep.
23.8.2017 10:28:00.85licitátor
Podání ve výši 16.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12733281 PODRUHÉ!
23.8.2017 10:27:00.85licitátor
Podání ve výši 16.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12733281 POPRVÉ!
23.8.2017 10:23:27.85Účastník 12733281 učinil podání 16.000.000 Kč
23.8.2017 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Třebíč, ul. Budischowského, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4298

Navrhovatel:
Mgr. Ivana Rychnovská

Termín dražby:
Zahájení: 23.8.2017 09:30
Ukončení: 23.8.2017 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 462/8 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 881 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 462/8

- pozemek p.č. St. 462/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 876 m2

             Součástí je stavba: Borovina, č.p. 1073, víceúčel

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 462/9

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Třebíč, pro obec a k.ú. Třebíč, na LV č. 17706.Odhad ceny předmětu dražby: 16.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Romanem Staňkem, znalecký posudek číslo 2376-23/17 ze dne 20.4.2017.

Nejnižší podání: 16.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 1.600.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby je pojištěn.

 

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena a to:

- věcné břemeno chůze a jízdy pro parcely č. St. 462/8 a č. St. 462/9 s povinností k parcelám č. 589/3, 620/1, 627/3, 1480/1, 2404, 546/1, 546/4, 2459, 546/7, 546/9 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.08.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.09.2005, zn. V-2794/2005-710

- věcné břemeno chůže a jízdy pro parcelu č. St. 462/9 s povinností k parcele č. 559/1 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 08.06.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.06.2011, zn. V-2383/2011-710.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!