Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Areál "Valaška" Luhačovice 20180466DD

Provozní areál „Valaška“ v průmyslové zóně města Luhačovice při ul. Uherskobrodské, situovaný u příjezdové komunikace od Uherského Brodu do Luhačovic s přístupem a příjezdem po zpevněné komunikaci i pro kamionovou dopravu. Areál byl částečně zrekonstruován.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
15.020.000 Kč
Vyvolávací cena
15.000.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
20.2.2019 v 10:30:08
Odhadní cena
15.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.1.2019 ve 13:30
29.1.2019 ve 13:30
Místo konání prohlídky
ulice Uherskobrodská 983, Luhačovice

Lokalita

ulice Uherskobrodská 983, Luhačovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
20.2.2019 10:30:08.52licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 15.020.000 Kč pro účastníka dražby 23702073
20.2.2019 10:30:00.45licitátor
Podání ve výši 15.020.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23702073 POTŘETÍ!
20.2.2019 10:29:00.45licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 23702073, udělím mu příklep.
20.2.2019 10:28:00.45licitátor
Podání ve výši 15.020.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23702073 PODRUHÉ!
20.2.2019 10:27:00.45licitátor
Podání ve výši 15.020.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23702073 POPRVÉ!
20.2.2019 10:24:37.45Účastník 23702073 učinil podání 15.020.000 Kč
20.2.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Valaška Luhačovice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Martin Chrástecký

Termín dražby:
Zahájení: 20.2.2019 09:30
Ukončení: 20.2.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 1329 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.365 m2

             Na pozemku stojí stavba: Luhačovice, č.p. 983, prům.obj

- pozemek p.č. St. 1330 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 308 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům.obj

- pozemek p.č. St. 1331 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 244 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům.obj

- pozemek p.č. St. 1332 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 70 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům.obj

- pozemek p.č. St. 1460 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.161 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.

- pozemek p.č. St. 1513/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 41 m2

             Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 352

- pozemek p.č. 1821/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.487 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1821/5 - zahrada, evidovaná výměra 157 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1831/2 - zahrada, evidovaná výměra 1.106 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1831/3 - zahrada, evidovaná výměra 583 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1846/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.452 m2, způsob využití - neplodná půda

- pozemek p.č. 1846/6 - zahrada, evidovaná výměra 499 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- stavba Luhačovice, č.p. 983 - způsob využití - prům.obj, stojí na parcele č. St. 1329

- stavba bez čp/če - způsob využití - prům.obj, stojí na parcele č. St. 1330

- stavba bez čp/če - způsob využití - prům.obj, stojí na parcele č. St. 1331

- stavba bez čp/če - způsob využití - prům.obj, stojí na parcele č. St. 1332

- stavba bez čp/če - způsob využití - jiná stavba, stojí na parcele č. St. 1460

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, KP Valašské Klobouky, pro obec a k.ú. Luhačovice, na LV č. 1632.Odhad ceny předmětu dražby: 15.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Chalupou, znalecký posudek číslo 4026/193/2018 ze dne 21.11.2018.

Nejnižší podání: 15.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!