ARCHIV - Areál ZKL Hanušovice, a.s., okres Šumperk 20170431DD

Výrobní areál, skládající se ze staveb -  administrativní budovy, učňovského střediska, sociální budovy, hlavní výrobní haly, trafostanice, obrobny, haly HARD, lisovny, hutního skladu a nástrojárny.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
21.500.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
24.1.2018 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
24.1.2018 v 10:30:00
Odhadní cena
43.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.1.2018 v 15:00
17.1.2018 v 15:00
Místo konání prohlídky
Zábřežská 248, Hanušovice

Lokalita

Zábřežská 248, Hanušovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.1.2018 10:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
24.1.2018 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál ZKL Hanušovice, a.s., okres Šumperk, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
dražební společnost PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 24.1.2018 09:30
Ukončení: 24.1.2018 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 380/1 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 4.464 m2

             Součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 248, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 380/1

- pozemek p.č. St. 380/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 269 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 380/2

- pozemek p.č. St. 382 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 572 m2

             Součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 247, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 382

- pozemek p.č. St. 383 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 477 m2

             Součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 249, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 383

- pozemek p.č. St. 386 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 363 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 386

- pozemek p.č. St. 390 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 73 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 390

- pozemek p.č. St. 778 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 809 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 778

- pozemek p.č. St. 779- zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.460 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 779

- pozemek p.č. St. 823 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 370 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 823

- pozemek p.č. St. 825 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 354 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 825

- pozemek p.č. St. 826 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.371 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 826

- pozemek p.č. St. 903 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 709 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 903

- pozemek p.č. St. 904 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 114 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 904

- pozemek p.č. St. 920 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 860 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 920

- pozemek p.č. St. 923 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 36 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 923

- pozemek p.č. St. 924 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 42 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 924

- pozemek p.č. St. 925 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.382 m2, způsob využití - zbořeniště

- pozemek p.č. St. 1100 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 33 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1100

- pozemek p.č. 2052/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 594 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2069/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 6 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2070 - ostatní plocha, evidovaná výměra 156 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2074/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.255 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2074/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 456 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2074/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 693 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2074/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.056 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2075/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.890 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2075/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 374 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2075/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 2.047 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2076/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 3.446 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2076/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 594 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2076/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.423 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2076/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 501 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2076/5 - ostatní plocha, evidovaná výměra 532 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2077/1 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 1.749 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2080 - ostatní plocha, evidovaná výměra 565 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 2081 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.544 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2083/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 160 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 2084/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1.721 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2084/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 551 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 2086/2 - ostatní plocha, evidovaná výměra 307 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Šumperk, pro obec a k.ú. Hanušovice, na LV č. 866.Odhad ceny předmětu dražby: 43.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Jiřím Ošlejškem, znalecký posudek číslo 25/2017 ze dne 25.9.2017.

Nejnižší podání: 21.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěn u společnosti Česká pojišťovna a.s., kopii pojistné smlouvy obdržel dražebník před podpisem této smlouvy. Dražebník je oprávněn na vyžádání zájemcům pojistnou smlouvu předložit k nahlédnutí.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!