Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Budova Brno-Zábrdovice, ul. Příční 20190106DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
11.710.000 Kč
Vyvolávací cena
11.710.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
24.7.2019 v 11:04:43
Odhadní cena
11.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.7.2019 v 10:00
10.7.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
ulice Příční 122/14, Brno

Lokalita

ulice Příční 122/14, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.7.2019 11:04:43.14licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 11.710.000 Kč pro účastníka dražby 27287206
24.7.2019 11:02:20.57licitátor
Podání ve výši 11.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27287206 POTŘETÍ!
24.7.2019 11:01:20.57licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 27287206, udělím mu příklep.
24.7.2019 11:00:20.57licitátor
Podání ve výši 11.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27287206 PODRUHÉ!
24.7.2019 10:59:20.57licitátor
Podání ve výši 11.710.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27287206 POPRVÉ!
24.7.2019 10:57:20.57Účastník 27287206 učinil podání 11.710.000 Kč
24.7.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Budova Brno-Zábrdovice, ul. Příční, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Povodí Moravy, s.p.

Termín dražby:
Zahájení: 24.7.2019 10:00
Ukončení: 24.7.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 505 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 951 m2, způsob ochrany - ochr.pásmo  nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár .kult.pam

              Součástí je stavba: Zábrdovice, č.p. 122, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 505

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a  k.ú., Zábrdovice na LV č. 327.Odhad ceny předmětu dražby: 11.400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Tomášem Dostálem, znalecký posudek číslo 1762-04-2019-T.

Nejnižší podání: 11.710.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!