Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt č. 5 a 6, Hradec nad Svitavou, okr.Svitavy 20190141DD

2 bytové jednotky stavebně propojeny s dispozicí 4+2 a výměře 136,65 m2

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.577.400 Kč
Vyvolávací cena
1.577.400 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas ukončení
26.6.2019 v 10:31:45
Odhadní cena
2.629.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.6.2019 v 10:00
11.6.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Hradec nad Svitavou 22, Hradec nad Svitavou

Lokalita

část obce Hradec nad Svitavou 22, Hradec nad Svitavou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
26.6.2019 10:31:45.33licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.577.400 Kč pro účastníka dražby 26953520
26.6.2019 10:31:33.85licitátor
Podání ve výši 1.577.400 Kč učiněné účastníkem dražby 26953520 POTŘETÍ!
26.6.2019 10:30:33.85licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26953520, udělím mu příklep.
26.6.2019 10:29:33.85licitátor
Podání ve výši 1.577.400 Kč učiněné účastníkem dražby 26953520 PODRUHÉ!
26.6.2019 10:28:33.85licitátor
Podání ve výši 1.577.400 Kč učiněné účastníkem dražby 26953520 POPRVÉ!
26.6.2019 10:26:33.85Účastník 26953520 učinil podání 1.577.400 Kč
26.6.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt č. 5 a 6, Hradec nad Svitavou, okr.Svitavy, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 26.6.2019 09:00
Ukončení: 26.6.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 22/5, způsob využití byt, zapsáno na LV 915, vymezeno v:

              BUDOVA: Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt.dům, LV 850, stojící na parcele St. 63/9, LV 850

              PARCELA: St. 63/9, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.552 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 305/10000 na společných částech budovy Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 63/9, budova Hradec nad Svitavou, č.p. 22, zapsána na LV 850

- spoluvlastnický podíl ve výši 305/100000 na pozemku p.č. St. 63/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.552 m2, na pozemku stojí stavba: Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt. dům, zapsáno na LV 850

 

a dále

- jednotka č. 22/6, způsob využití byt, zapsáno na LV 915, vymezeno v:

              BUDOVA: Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt.dům, LV 850, stojící na parcele St. 63/9, LV 850

              PARCELA: St. 63/9, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.552 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 600/10000 na společných částech budovy Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 63/9, budova Hradec nad Svitavou, č.p. 22, zapsána na LV 850

- spoluvlastnický podíl ve výši 600/10000 na pozemku p.č. St. 63/9 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.552 m2, na pozemku stojí stavba: Hradec nad Svitavou, č.p. 22, byt. dům, zapsáno na LV 850

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec a k.ú. Hradec nad Svitavou, na LV č. 915, 850.Odhad ceny předmětu dražby: 2.629.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8562-1026/2019 ze dne 15.5.2019.

Nejnižší podání: 1.577.400,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!