Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt Děčín-Bynov 20190063DD

Jedná se o byt 4+1 s lodžií. Dům má celkem 8 NP a 1 PP. Byt. jednotka je umístěna v 7 NP. V bytě se nachází kuchyně, 4x pokoj, koupelna, WC, chodba, šatna, sklepní kóje. Podlahová plocha činí 77,32 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
910.000 Kč
Vyvolávací cena
540.000 Kč
Dražební jistota
120.000 Kč
Datum a čas ukončení
9.4.2019 v 11:37:48
Odhadní cena
900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.3.2019 v 15:00
28.3.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Rudolfova 248, Děčín

Lokalita

ulice Rudolfova 248, Děčín

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
9.4.2019 11:37:48.90licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 910.000 Kč pro účastníka dražby 25215015
9.4.2019 11:33:14.57licitátor
Podání ve výši 910.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POTŘETÍ!
9.4.2019 11:32:14.57licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25215015, udělím mu příklep.
9.4.2019 11:31:14.57licitátor
Podání ve výši 910.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 PODRUHÉ!
9.4.2019 11:30:14.57licitátor
Podání ve výši 910.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:28:14.57Účastník 25215015 učinil podání 910.000 Kč
9.4.2019 11:27:57.37licitátor
Podání ve výši 900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25275965 POPRVÉ!
9.4.2019 11:25:57.37Účastník 25275965 učinil podání 900.000 Kč
9.4.2019 11:25:41.50licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25215015, udělím mu příklep.
9.4.2019 11:24:41.50licitátor
Podání ve výši 890.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 PODRUHÉ!
9.4.2019 11:23:41.50licitátor
Podání ve výši 890.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:21:41.50Účastník 25215015 učinil podání 890.000 Kč
9.4.2019 11:20:20.50Účastník 25275965 učinil podání 880.000 Kč
9.4.2019 11:19:35.69licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25215015, udělím mu příklep.
9.4.2019 11:18:35.69licitátor
Podání ve výši 865.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 PODRUHÉ!
9.4.2019 11:17:35.69licitátor
Podání ve výši 865.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:15:35.69Účastník 25215015 učinil podání 865.000 Kč
9.4.2019 11:15:08.19Účastník 24757890 učinil podání 855.000 Kč
9.4.2019 11:14:59.96licitátor
Podání ve výši 845.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:12:59.96Účastník 25215015 učinil podání 845.000 Kč
9.4.2019 11:12:14.26Účastník 25105305 učinil podání 835.000 Kč
9.4.2019 11:11:20.44Účastník 25215015 učinil podání 825.000 Kč
9.4.2019 11:10:31.87Účastník 24757890 učinil podání 815.000 Kč
9.4.2019 11:10:23.57licitátor
Podání ve výši 805.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:08:23.57Účastník 25215015 učinil podání 805.000 Kč
9.4.2019 11:07:35.48Účastník 24757890 učinil podání 795.000 Kč
9.4.2019 11:07:26.74licitátor
Podání ve výši 785.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:05:26.74Účastník 25215015 učinil podání 785.000 Kč
9.4.2019 11:05:05.81Účastník 24757890 učinil podání 775.000 Kč
9.4.2019 11:04:51.17licitátor
Podání ve výši 765.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:02:51.17Účastník 25215015 učinil podání 765.000 Kč
9.4.2019 11:02:37.84Účastník 24757890 učinil podání 755.000 Kč
9.4.2019 11:02:29.33licitátor
Podání ve výši 745.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 11:00:29.33Účastník 25215015 učinil podání 745.000 Kč
9.4.2019 10:59:51.27Účastník 24757890 učinil podání 735.000 Kč
9.4.2019 10:58:56.20licitátor
Podání ve výši 725.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25215015 POPRVÉ!
9.4.2019 10:56:56.20Účastník 25215015 učinil podání 725.000 Kč
9.4.2019 10:56:37.47Účastník 25275965 učinil podání 711.111 Kč
9.4.2019 10:08:25.81Účastník 25215015 učinil podání 700.000 Kč
9.4.2019 10:08:17.22Účastník 18419090 učinil podání 690.000 Kč
9.4.2019 10:08:06.88Účastník 25215015 učinil podání 680.000 Kč
9.4.2019 10:06:42.38Účastník 18419090 učinil podání 670.000 Kč
9.4.2019 10:06:19.01Účastník 25215015 učinil podání 660.000 Kč
9.4.2019 10:05:33.28Účastník 18419090 učinil podání 640.000 Kč
9.4.2019 10:05:12.67Účastník 25215015 učinil podání 630.000 Kč
9.4.2019 10:04:51.22Účastník 18419090 učinil podání 610.000 Kč
9.4.2019 10:03:30.22Účastník 25215015 učinil podání 600.000 Kč
9.4.2019 10:02:26.50Účastník 18419090 učinil podání 580.000 Kč
9.4.2019 10:01:27.33Účastník 25215015 učinil podání 570.000 Kč
9.4.2019 10:01:11.44Účastník 25275965 učinil podání 550.000 Kč
9.4.2019 10:00:44.20Účastník 25105305 učinil podání 540.000 Kč
9.4.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt Děčín-Bynov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 9.4.2019 10:00
Ukončení: 9.4.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 248/20, způsob využití byt, zapsáno na LV 1298, vymezeno v:

              BUDOVA: Děčín IX-Bynov, č.p. 247, 248, byt.dům, LV 449, stojící na parcele St. 756, LV 449

              PARCELA: St. 756, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 523 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 813/28614 na společných částech budovy Děčín IX-Bynov, č.p. 247, 248, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 756, budova Děčín IX-Bynov, č.p. 247, 248, zapsána na LV 449

- spoluvlastnický podíl ve výši 813/28614 na pozemku p.č. St. 756 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 523 m2, na pozemku stojí stavba: Děčín IX-Bynov, č.p. 247, 248, byt. dům, zapsáno na LV 449

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Děčín, pro obec Děčín a k.ú. Bynov, na LV č. 1298, 449.Odhad ceny předmětu dražby: 900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7748-212/2019 ze dne 6.2.2019.

Nejnižší podání: 540.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 120.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva, resp. navrhovateli taková skutečnost není známa.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele. Případné plynoucí budoucí závazky, např. ze SVJ si však zjišťuje a řeší vydražitel samostatně.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!