Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt Praha-Holešovice, ul. Varhulíkové 20190060DD

Bytová jednotka  2+kk s garážovým stáním, zimní zahradou a balkonem.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
6.000.000 Kč
Vyvolávací cena
5.850.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.5.2019 v 11:01:42
Odhadní cena
6.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.5.2019 v 15:00
6.5.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
ulice Varhulíkové 1578/14, Praha

Lokalita

ulice Varhulíkové 1578/14, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.5.2019 11:01:42.63licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 6.000.000 Kč pro účastníka dražby 20694524
22.5.2019 11:01:31.15licitátor
Podání ve výši 6.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20694524 POTŘETÍ!
22.5.2019 11:00:31.15licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 20694524, udělím mu příklep.
22.5.2019 10:59:31.15licitátor
Podání ve výši 6.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20694524 PODRUHÉ!
22.5.2019 10:58:31.15licitátor
Podání ve výši 6.000.000 Kč učiněné účastníkem dražby 20694524 POPRVÉ!
22.5.2019 10:56:31.15Účastník 20694524 učinil podání 6.000.000 Kč
22.5.2019 10:55:56.06Účastník 5696020 učinil podání 5.960.000 Kč
22.5.2019 10:55:30.79Účastník 20694524 učinil podání 5.950.000 Kč
22.5.2019 10:55:09.77Účastník 5696020 učinil podání 5.910.000 Kč
22.5.2019 10:54:32.81Účastník 20694524 učinil podání 5.900.000 Kč
22.5.2019 10:21:04.16Účastník 5696020 učinil podání 5.850.000 Kč
22.5.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt Praha-Holešovice, ul. Varhulíkové, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
CURATORES v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 22.5.2019 10:00
Ukončení: 22.5.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- jednotka č. 1578/543, způsob využití byt, způsob ochrany - památkově chráněné území, zapsáno na LV 8079, vymezeno v:

              BUDOVA: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt.dům, LV 8014, stojící na parcele 547/14, LV 8014
                                                                                                                                                       547/15, LV 8014
                                                                                                                                                       547/16, LV 8014
                                                                                                                                                       547/17, LV 8014
                                                                                                                                                       547/18, LV 8014

              PARCELA: 540, ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, evidovaná výměra 18 m2

                             547/1, ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 3.488 m2

                           547/14, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 636 m2

                           547/15, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 357 m2

                           547/16, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 357 m2

                           547/17, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 396 m2

                           547/18, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 339 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na společných částech budovy Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům stojící na pozemcích p.č. 547/14, 547/15, 547/16, 547/17 a 547/18, budova Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, zapsána na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/14 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 636 m2, na pozemku stojí stavba: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/15 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 357 m2, na pozemku stojí stavba: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/16 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 357 m2, na pozemku stojí stavba: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/17 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 396 m2, na pozemku stojí stavba: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/18 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 339 m2, na pozemku stojí stavba: Holešovice, č.p. 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, byt. dům, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 540 - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, evidovaná výměra 18 m2, zapsáno na LV 8014

- spoluvlastnický podíl ve výši 668/111252 na pozemku p.č. 547/1 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 3.488 m2, zapsáno na LV 8014

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Holešovice, na LV č. 8079, 8014.Odhad ceny předmětu dražby: 6.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Bc. Ewou Hradil, znalecký posudek číslo 6870 – 70/2019 ze dne 21.2.2019.

Nejnižší podání: 5.850.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!