Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Bytový dům Horažďovice, okres Klatovy 20190102DD

Jedná se o samostatně stojící podsklepený cihlový bytový dům o 2 NP. Dispozičně je dům řešen jako 15+3. I.NP - 7x pokoj, 2x kuchyň, 2x koupelna, chodba; II.NP - 8x pokoj, 1x koupelna, 1x komora, 1x kuchyň, chodba. Podlahová plocha činí 405,20 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.572.000 Kč
Vyvolávací cena
1.572.000 Kč
Dražební jistota
350.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 ve 12:15:55
Odhadní cena
2.620.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
4.6.2019 v 16:00
11.6.2019 v 16:00
Místo konání prohlídky
ulice Předměstí 438, Horažďovice

Lokalita

ulice Předměstí 438, Horažďovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 12:15:55.75licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.572.000 Kč pro účastníka dražby 26655538
18.6.2019 12:15:00.45licitátor
Podání ve výši 1.572.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26655538 POTŘETÍ!
18.6.2019 12:14:00.45licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26655538, udělím mu příklep.
18.6.2019 12:13:00.45licitátor
Podání ve výši 1.572.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26655538 PODRUHÉ!
18.6.2019 12:12:00.45licitátor
Podání ve výši 1.572.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26655538 POPRVÉ!
18.6.2019 09:55:42.45Účastník 26655538 učinil podání 1.572.000 Kč
18.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Bytový dům Horažďovice, okres Klatovy, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:30
Ukončení: 18.6.2019 12:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 370 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.438 m2

             Součástí je stavba: Horažďovice, č.p. 438, bydlení

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 370

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Klatovy, pro obec a k.ú. Horažďovice, na LV č. 2326.Odhad ceny předmětu dražby: 2.620.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7801-265/2019 ze dne 9.2.2019.

Nejnižší podání: 1.572.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 350.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!