Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Bytový dům Říkovice u Přerova 20190100DD

Jedná se o bytový dům o 2 NP. V domě se nacházejí 4 byty na každém nadzemním podlaží, celkem tedy 8 bytů. Podlahová plocha bytů (vč. sociálního zařízení, bez půdních a sklepních prostor) činí 422 m2.

 

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.800.000 Kč
Vyvolávací cena
1.320.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2019 v 11:38:54
Odhadní cena
2.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
6.6.2019 v 10:00
13.6.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Říkovice 67, Říkovice

Lokalita

část obce Říkovice 67, Říkovice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2019 11:38:54.60licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.800.000 Kč pro účastníka dražby 26738909
18.6.2019 11:38:45.19licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26738909 POTŘETÍ!
18.6.2019 11:37:45.19licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26738909, udělím mu příklep.
18.6.2019 11:36:45.19licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26738909 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:35:45.19licitátor
Podání ve výši 1.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26738909 POPRVÉ!
18.6.2019 11:33:45.19Účastník 26738909 učinil podání 1.800.000 Kč
18.6.2019 11:33:04.57Účastník 26352278 učinil podání 1.700.000 Kč
18.6.2019 11:31:13.53Účastník 26738909 učinil podání 1.600.000 Kč
18.6.2019 11:30:53.56Účastník 26352278 učinil podání 1.500.000 Kč
18.6.2019 11:29:32.38Účastník 26738909 učinil podání 1.400.000 Kč
18.6.2019 11:29:13.97Účastník 26352278 učinil podání 1.340.000 Kč
18.6.2019 11:28:07.70Účastník 26738909 učinil podání 1.330.000 Kč
18.6.2019 11:28:00.44licitátor
Podání ve výši 1.320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26352278 PODRUHÉ!
18.6.2019 11:27:00.44licitátor
Podání ve výši 1.320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26352278 POPRVÉ!
18.6.2019 09:32:21.44Účastník 26352278 učinil podání 1.320.000 Kč
18.6.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Bytový dům Říkovice u Přerova, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2019 09:30
Ukončení: 18.6.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 283 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 312 m2

             Součástí je stavba: Říkovice, č.p. 67, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 283

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, KP Přerov, pro obec Říkovice a k.ú. Říkovice u Přerova, na LV č. 405.Odhad ceny předmětu dražby: 2.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7830-294/2019 ze dne 5.3.2019.

Nejnižší podání: 1.320.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby jsou uzavřeny nájemní smlouvy.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!