skip to main content

Dražba bytu 2kk, Karlín, Praha

dražba

Byt 2kk, Karlín, Praha, ulice Nekvasilova 589/5 | Podrobný popis

Jedná se o byt velikosti 2+kk. Bytové jádro je zděné. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem včetně žaluzií. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, klasickou toaletou a umyvadlem. Další vybavení bytové jednotky tvoří anténní rozvody. Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Bytový dům je napojen na veřejný rozvod vody, kanalizace a zemního plynu. Ohřev vody a vytápění je řešeno dálkově. Topná tělesa tvoří původní litinové radiátory.Katastrální/detailní popis

  • jednotka č. 589/19, způsob využití – byt, způsob ochrany - památkově chráněné území, typ jednotky byt.z., podíl na společných částech domu a pozemku 415/52124, zapsáno na LV 1496, vymezeno v: 

Budova: Karlín, č.p. 588, 589, 590, 591, byt.dům, LV 526,

na parcele č.  693/34, LV 526

                        693/35, LV 526 

                        693/36, LV 526 

                         693/37, LV 526

Parcela: 693/33 ostatní plocha, jiná plocha, evidovaná výměra 483 m2

693/34 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 242 m2

693/35 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 249 m2

693/36 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 248 m2

693/37 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 238 m2

693/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, evidovaná výměra 49 m2

a dále

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 415/52124 na společných částech nemovitosti budovy č.p. 588, 589, 590, 591, byt.dům, stojící na parcelách č. 693/34, 693/35, 693/36, 693/37, zapsáno na LV 526
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 415/52124 na společných částech nemovitostí parcel č. 693/33 ostatní plocha, 693/34 zastavěná plocha a nádvoří, 693/35 zastavěná plocha a nádvoří, 693/36 zastavěná plocha a nádvoří, 693/37 zastavěná plocha a nádvoří, 693/57 ostatní plocha,  součástí je stavba č.p. 588, 589, 590, 591, byt.dům, zapsáno na LV 526 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha (okres Hlavní město Praha), část obce Karlín, katastrální území Karlín na LV 1496, 526.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav horkovodní přípojky a v právu přístupu a příjezdu k ní dle čl. II sml. dle GP č. 601-145/2003 Oprávnění pro Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600 Povinnost k Jednotka: 589/19. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 10.10.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.10.2007 pod zn.: V-53280/2007-101.

Věcné břemeno užívání doživotní, bezplatné užívání. Oprávnění pro Trenklerová Olga, Nekvasilova 589/5, Karlín, 18600 Praha 8, RČ/IČO: xxxxxxx/xxxPovinnost k Jednotka: 589/19. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 10.10.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 10.10.2018 11:37:01. Zápis proveden dne 01.11.2018 pod zn.: V-69014/2018-101.

Log

Kontaktní osoba

Jan Slabák,

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 4 410 000 Kč
Typ Nemovité věci > Byty
Číslo účtu 131-1660250237/0100
Odhadní cena 3 499 000 Kč
Vyvolávací cena 3 499 000 Kč
Dražební jistota 200 000 Kč
Termín konání 29.2.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 29.2.2024 12:01:57
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 3.3.2024 23:46:53

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup