ARCHIV - Hotel Hoffmann Kladno 20160128DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
14.500.000 Kč
Dražební jistota
2.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
12.5.2016 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
12.5.2016 v 10:30:00
Odhadní cena
17.495.806 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
21.4.2016 ve 13:00
4.5.2016 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Příční 1533, Kladno

Lokalita

Příční 1533, Kladno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.5.2016 10:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
12.5.2016 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Hotel Hoffmann Kladno, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 12.5.2016 09:00
Ukončení: 12.5.2016 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor nemovitých a movitých věcí:

Soubor věcí nemovitých tvoří: 

- pozemek p.č. 5706 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 739 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

             Součástí je stavba: Kladno, č.p. 1533, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 5706

- pozemek p.č. 5707 - ostatní plocha, evidovaná výměra 546 m2, způsob využítí - zeleň, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec a k.ú. Kladno, na LV č. 13993.

Soubor movitých věcí tvoří zařízení a vybavení budovy, která je předmětem této dražby. Podrobný soupis movitých věcí je uveden v posudku č. 202-06/16 znalce Stanislava Turke ze dne 15.3.2016.Odhad ceny předmětu dražby: 17.495.806,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Petrem Brodským, znalecký posudek číslo 053-2015/3564 ze dne 3.1.2016.

Nejnižší podání: 14.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 2.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je v současné době užíván.

Na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva s nájemcem Innovative Partners s.r.o., IČ: 01619331, nájemné ve výši 60.000,- Kč měsíčně, výpovědní lhůta 2 měsíce.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!