skip to main content

Internátní škola Starodávné tradice, Karlovy Vary

dražba

Podrobný popis

Jedná se o mezinárodní školu internátního typu s možností denního studia. Areál se skládá z hlavni budovy, budovy Ohře, budovy Teplá, budovy údržby, vrátnice a jídelny s kuchyní. Celý areál je oplocený kovovým plotem se zděnými sloupky. V areálu školy se nachází parkovací stání. Přístup k nemovité věci je z místní zpevněné komunikace s chodníkem.

Hlavní budova

Hlavní budova je patrová stavba se 3 nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající stavu po vloupání a cca 1,5 roku nevyužívání. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena vikýři. Okna domu jsou dřevěná s parapety. V 1. PP budovy je kotelna a 2 sociální zařízení. V přízemí budovy se nachází společenská místnost, ředitelna se sprchovým koutem a s WC, zasedací místnost, 3 učebny, učitelská místnost, 3 komory a 3 WC. Ve 2. NP je učebna s WC, 5 učeben, 4 WC a 3 sklady. Ve 3. NP se nachází učebna s WC, 3 učebny, 2 WC a 3 sklady. Podlahy jsou pokryté parketami a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené.

Budova Ohře

Budova Ohře je patrová stavba se 3 nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající stavu po vloupání a cca 1,5 roku nevyužívání. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena vikýři. Okna domu jsou dřevěná s parapety. V budově se nachází výtah a balkony. V 1. PP budovy jsou 3 kanceláře, sociální zařízeni, šatna a kuchyň. V každém nadzemním podlaží budovy se nachází 3 apartmány, z nichž je jeden apartmán opatřen balkony, samostatným WC a dále koupelnou s vanou, sprchovým koutem a s WC. Zbylé dva apartmány jsou s koupelnou s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté parketami a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické.

Vrátnice

Vrátnice je přízemní budova. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický slav je odpovídající stavu po vloupání a cca 1,5 roku nevyužívání. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou hliníková opatřena parapety. Dveře vrátnice jsou hliníkové plné. V budově se nachází vrátnice a WC se sprchovým koutem.

Jídelna s kuchyní

Budova jídelny s kuchyní je přízemní stavba. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající stavu po vloupání a cca 1,5 roku nevyužití. Střecha budovy je členitá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou hliníková s parapety. V budově se nachází jídelna s kuchyní, sociální zařízení, sklad potravin a kancelář. V budově je klimatizace. Vnitřní dveře budovy jsou dřevěné plné.

Budova Teplá

Budova Teplá je patrová stavba se 3 nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající stavu po vloupání a cca 1,5 roku nevyužívání. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena vikýři. Okna domu jsou dřevěná s parapety. V budově se nachází výtah a balkony. V podzemním podlaží domu se nachází garáž, sociální zařízeni, 4 sklady a 2 laboratorní učebny. V každém nadzemním podlaží budovy jsou 2 apartmány. Podlahy jsou pokryté parketami a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené.

Budova údržby

Budova údržby je přízemní stavba. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající stavu po vloupáni a cca 1,5 roku nevyužívání. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná s parapety. Dveře budovy jsou dřevěné plné. V budově se nachází dílna, sklad, šatna s koupelnou a s WC. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a parketami. Obklady jsou keramické.

Položky soupisu majetkové podstaty, které jsou součástí předmětu zpeněžení:

 

 • položka č. 6 - Kuchyňské linky 2ks, zn. Philipp Einrichtungs - Center GmbH;
 • položka č. 14 - Čtečka zámků pro foby;
 • položka č. 20 - Trouba zn. SIEMENS - vestavná, pod číslem CIS 47 - 2 kusy;
 • položka č. 21 - Myčka zn. SIEMENS - vestavná - 6 kusů;
 • položka č. 22 - Varná deska zn. SIEMENS - 7 kusů;
 • položka č. 32 – Klimatizace zn. Panasonic, Econavi, Nanoe G;
 • položka č. 40 – Chladnička s mrazákem, zn. Edesa, nerez, 2 spínače, cca 2 m vysoka;
 • položka č. 43 – Výčepní zařízení na limonády;
 • položka č. 46 – Vitrína chladící zn. UNIS;
 • položka č. 47 – Výdejní pult zn. EDESA, nerez, pro 4 výdejní nádoby - 3 kusy;
 • položka č. 48 – Výdejní pult zn. EDENOX, nerez, pro 4 výdejní nádoby;
 • položka č. 49 – Výdejní pult zn. EDENOX, nerez, pro 2 výdejní nádoby;
 • položka č. 52 - Digestoř s komínem Siemens - 6 ks;
 • položka č. 53 - Vestavná lednice zn. Siemens.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. 840/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1709 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
 • pozemek p. č. 840/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 149 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
 • pozemek p. č. 840/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 454 m2, způsob využití – neplodná půda, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
 • pozemek p. č. 844/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3978 m2, způsob využití – zeleň, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
 • pozemek p. č. 844/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1234 m2, způsob využití – zeleň, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci
 • pozemek p. č. 844/6 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 29 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Karlovy Vary, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  844/6,

 • pozemek p. č. 844/7 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 389 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Karlovy Vary, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.:  844/7,

 • pozemek p. č. 847 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1555 m2, způsob ochrany – pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Součástí je stavba: Karlovy Vary, č.p. 477, ubyt.zař

Stavba stojí na pozemku p.č.:  847

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary na LV 3250.


Položky soupisu majetkové podstaty, které jsou součástí předmětu zpeněžení:

 

 • položka č. 6 - Kuchyňské linky 2ks, zn. Philipp Einrichtungs - Center GmbH;
 • položka č. 14 - Čtečka zámků pro foby;
 • položka č. 20 - Trouba zn. SIEMENS - vestavná, pod číslem CIS 47 - 2 kusy;
 • položka č. 21 - Myčka zn. SIEMENS - vestavná - 6 kusů;
 • položka č. 22 - Varná deska zn. SIEMENS - 7 kusů;
 • položka č. 32 – Klimatizace zn. Panasonic, Econavi, Nanoe G;
 • položka č. 40 – Chladnička s mrazákem, zn. Edesa, nerez, 2 spínače, cca 2 m vysoka;
 • položka č. 43 – Výčepní zařízení na limonády;
 • položka č. 46 – Vitrína chladící zn. UNIS;
 • položka č. 47 – Výdejní pult zn. EDESA, nerez, pro 4 výdejní nádoby - 3 kusy;
 • položka č. 48 – Výdejní pult zn. EDENOX, nerez, pro 4 výdejní nádoby;
 • položka č. 49 – Výdejní pult zn. EDENOX, nerez, pro 2 výdejní nádoby;
 • položka č. 52 - Digestoř s komínem Siemens - 6 ks;
 • položka č. 53 - Vestavná lednice zn. Siemens.
Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 450540055/2700
Odhadní cena 164 600 000 Kč
Vyvolávací cena 164 600 000 Kč
Dražební jistota 10 000 000 Kč
Termín konání 9.5.2022 09:00:00
Předpokládaný konec 9.5.2022 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 27.11.2022 10:17:16

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 78/1 Vrbatův Kostelec, okres Chrudim


Nejnižší podání: 230 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek Pecka, okres Jičín


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 30. 11. 2022, 10:15
přímý prodej

Stavební pozemek Brno-židenice, ul. Táborská


Anglická aukce

INTORA Vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím HAAS Mini Mill


Nejnižší podání: 236 500 Kč
Termín konání: 2. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 609 Bítovánky, okres Třebíč


Nejnižší podání: 280 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 608 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 60 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:15
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/4 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Opakovaná aukce Pozemky 16.805 m2 Rajhrad, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 194/5 Jestřebíčko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:45
dražba

Rodinný dům 4+1 Kněževes u Prahy, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 8 900 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1599 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 15 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:00
dražba

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov


Nejnižší podání: 1 063 250 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:40
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup