Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - IVECO EUROCARGO_RZ 2SJ 4639 - ARANEA NETWORK a.s. 20180499DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
302.000 Kč
Vyvolávací cena
99.000 Kč
Dražební jistota
17.000 Kč
Datum a čas ukončení
20.12.2018 v 11:45:49
Odhadní cena
145.200 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.12.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Lesní 197, Písková Lhota

Lokalita

Lesní 197, Písková Lhota

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
20.12.2018 11:45:49.02licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 302.000 Kč pro účastníka dražby 22108548
20.12.2018 11:45:42.44licitátor
Podání ve výši 302.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22108548 POTŘETÍ!
20.12.2018 11:44:42.44licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22108548, udělím mu příklep.
20.12.2018 11:43:42.44licitátor
Podání ve výši 302.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22108548 PODRUHÉ!
20.12.2018 11:42:42.44licitátor
Podání ve výši 302.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22108548 POPRVÉ!
20.12.2018 11:40:42.44Účastník 22108548 učinil podání 302.000 Kč
20.12.2018 11:40:37.77licitátor
Podání ve výši 295.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22382892 PODRUHÉ!
20.12.2018 11:39:37.77licitátor
Podání ve výši 295.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22382892 POPRVÉ!
20.12.2018 11:37:37.77Účastník 22382892 učinil podání 295.000 Kč
20.12.2018 11:37:30.36Účastník 22108548 učinil podání 287.777 Kč
20.12.2018 11:37:19.30Účastník 22734768 učinil podání 280.000 Kč
20.12.2018 11:36:51.71Účastník 22382892 učinil podání 275.000 Kč
20.12.2018 11:36:38.38Účastník 22496208 učinil podání 270.000 Kč
20.12.2018 11:29:31.61Účastník 22382892 učinil podání 265.000 Kč
20.12.2018 11:28:42.26Účastník 22496208 učinil podání 260.000 Kč
20.12.2018 11:24:04.64Účastník 22382892 učinil podání 255.000 Kč
20.12.2018 11:23:54.36Účastník 22895796 učinil podání 250.000 Kč
20.12.2018 11:20:43.56Účastník 22382892 učinil podání 245.000 Kč
20.12.2018 10:26:31.67Účastník 22341144 učinil podání 238.000 Kč
20.12.2018 10:19:56.68Účastník 22108548 učinil podání 231.000 Kč
20.12.2018 10:17:47.05Účastník 22496208 učinil podání 226.000 Kč
20.12.2018 09:19:26.74Účastník 22108548 učinil podání 221.000 Kč
20.12.2018 09:15:27.94Účastník 22341144 učinil podání 215.200 Kč
20.12.2018 09:11:57.84Účastník 22108548 učinil podání 205.000 Kč
20.12.2018 09:10:43.61Účastník 23044896 učinil podání 200.000 Kč
20.12.2018 09:08:18.60Účastník 608328 učinil podání 195.000 Kč
20.12.2018 09:08:07.49Účastník 23044896 učinil podání 185.000 Kč
20.12.2018 09:08:03.90Účastník 22108548 učinil podání 180.000 Kč
20.12.2018 09:07:55.32Účastník 608328 učinil podání 175.000 Kč
20.12.2018 09:07:29.56Účastník 23044896 učinil podání 170.000 Kč
20.12.2018 09:06:21.64Účastník 608328 učinil podání 165.000 Kč
20.12.2018 09:06:04.06Účastník 23044896 učinil podání 160.000 Kč
20.12.2018 09:05:01.12Účastník 608328 učinil podání 150.000 Kč
20.12.2018 09:04:40.94Účastník 22108548 učinil podání 135.000 Kč
20.12.2018 09:03:53.00Účastník 608328 učinil podání 130.000 Kč
20.12.2018 09:03:13.22Účastník 23044896 učinil podání 125.000 Kč
20.12.2018 09:02:43.64Účastník 608328 učinil podání 120.000 Kč
20.12.2018 09:02:34.23Účastník 22907724 učinil podání 109.000 Kč
20.12.2018 09:00:31.07Účastník 22108548 učinil podání 104.000 Kč
20.12.2018 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné IVECO EUROCARGO_RZ 2SJ 4639 - ARANEA NETWORK a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 20.12.2018 09:00
Ukončení: 20.12.2018 11:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Nákladní automobil nosič výměnných nástaveb IVECO EUROCARGO - valník, hydraulická ruka

VIN: ZCFA1ED0202454718

Registrační značka: 2SJ4639

Rok výroby: 2005

Barva: bílá

Stav km dle tachometru: nezjištěn.

Vozidlo je ve stavu odpovídajícímu době provozu, stáří a počtu ujetých kilometrů a motohodin.

 

Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.Odhad ceny předmětu dražby: 145.200,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem insolvenčním správcem

Nejnižší podání: 99.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 17.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!