skip to main content

Komerční areál Chudeřice u Bíliny, okres Teplice

dražba

Komerční areál v Bílině – Chudeřicích – soubor nemovitých a movitých věcí, využívaných doposud jako prodej a servis malých nákladních vozidel typu Multicar. Součástí jsou výrobní haly (opravárenské dílny), skladové objekty, garáže a administrativní budovy. Zastavěná plocha činí 1141 m2, užitná plocha činí 2096 m2, plocha pozemku činí 6141m2.

Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých a movitých věcí:

Soubor nemovitých věcí tvoří:

Součástí předmětu dražby je komerční areál v Bílině – Chudeřicích. Jedná se o soubor komerčních staveb využívaný doposud jako prodej a servis malých nákladních vozidel typu Multicar. Oplocený areál se skládá z výrobní haly (opravárenské dílny), skladových objektů, objektů garáží a administrativní budovy. Obslužné a odstavné plochy zpevněné převážně betonovými panely. Na pozemku dále nevyužívaná skladová budova a plechové garáže bez základů ve zcela dožitém stavu. Areál je umístěn mezi uhelnou elektrárnou ČEZ - Ledvice a průmyslovým objektem ke zpracování uhlí Severočeských dolů. Zastavěná plocha činí 1141 m2, užitná plocha činí 2096 m2, plocha pozemku činí 6141m2.

Soubor movitých věcí tvoří:

movité věci se psané do soupisu majetkové podstaty jako soubor hmotného investičního majetku ve specifikaci přílohy č 1 soupisu majetkové podstaty (pořadové číslo 58 v soupisu majetkové podstaty) jmenovitě: 

 • Pořadové číslo 9, Ekologický mycí stůl 2 ks
 • Pořadové číslo 11, Zvedák sloupový 4 ks
 • Pořadové číslo 12, Zkušebna brzd válcová 1 ks
 • Pořadové číslo 13, Vyvažovačka kol 1 ks 
 • Pořadové číslo 14, Zouvačka kol 1 ks

a

movité věci sepsané do soupisu majetkové podstaty jako soubor drobného majetku ve specifikaci přílohy č. 2 soupisu majetkové podstaty (pořadové číslo 59 v soupisu majetkové podstaty) jmenovitě: 

 • Pořadové číslo 2, Kompresor, 1 ks
 • Pořadové číslo 7, Kamna (sklad), 1 ks 
 • Pořadové číslo 11, Sedací souprava, 1 ks 
 • Pořadové číslo 12, Kopírka Xerox, 1 ks 
 • Pořadové číslo 13, Chladnička, 1 ks
 • Pořadové číslo 14, Tiskárna laserová, 1 ks
 • Pořadové číslo 17, Kancelářský stůl, 16 ks
 • Pořadové číslo 18, Kancelářská skříň, 33 ks 
 • Pořadové číslo 19, Židle, 22 ks
 • Pořadové číslo 20, Scaner, 1 ks
 • Pořadové číslo 21, Kopírka Minolta, 1 ks
 • Pořadové číslo 22, Kuchyňská linka, 1 ks
 • Pořadové číslo 23, Myčka na nádobí, 1 ks
 • Pořadové číslo 24, Překapávač na kávu, 1 ksKatastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 198/21 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 192 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/21,

- pozemek p. č. 198/25 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1142 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/25,

- pozemek p. č. 198/62 – ostatní plocha, evidovaná výměra 170 m2, způsob využití –

manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/63 – ostatní plocha, evidovaná výměra 866 m2, způsob využití –

manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/64 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2287 m2, způsob využití –

manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/69 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 198 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, bez č.p./č.e., garáž

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/69,

- pozemek p. č. 198/70 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 251 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/70,

- pozemek p. č. 198/83 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 232 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, č.p. 155, adminis.

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/83,

- pozemek p. č. 198/84 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 170 m2

Součástí je stavba: Chudeřice u Bíliny, bez č.p./č.e., víceúčel

Stavba stojí na pozemku p.č.: 198/84,

- pozemek p. č. 198/85 – ostatní plocha, evidovaná výměra 44 m2, způsob využití –

manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/100 – ostatní plocha, evidovaná výměra 375 m2, způsob využití –

manipulační plocha

- pozemek p. č. 198/102 – ostatní plocha, evidovaná výměra 214 m2, způsob využití –

manipulační plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, obec Bílina, část obce Chudeřice, katastrální území Chudeřice u Bíliny na LV 3139.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost umístit, zřídit, provozovat, udržovat, opravovat inženýrskou síť, provádět na ní úpravy a rekonstrukce, zřídit, mít, opravovat, udržovat a likvidovat obslužné zařízení, klestit a odstraňovat stromoví a jiné porosty a za těmito účely na nemovitost vstupovat a vjíždět ( GP 454-12228/2012 pro vyznačení věcného břemene)  na ní úpravy a rekonstrukce, pohledávka ve výši 14.858.350 Kč s příslušenstvím pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno. Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 12.03.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 17.03.2014 13:46:56. Zápis proveden dne 14.04.2014 pod zn. V-1464/2014-509.


Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7498950207/0100
Odhadní cena 11 596 000 Kč
Vyvolávací cena 8 910 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 15.12.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 15.12.2022 12:00:00
Čas do zahájení 7 dnů 07:51:57
Aktuální datum 8.12.2022 3:08:02

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

SGEF 01. Soubor zařízení pro mech. svařování potrubí


Nejnižší podání: 2 130 931 Kč
Termín konání: 9. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ DACIA DUSTER, RZ 9T15034


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA RAPID, RZ 1TK9140


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TD3394


Nejnižší podání: 180 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 9T49925


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T51575


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 8T92516


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ FORD TRANSIT CONNECT, RZ 9T57882


Nejnižší podání: 155 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 1TM5161


Nejnižší podání: 160 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ 9T48851


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TI2037


Nejnižší podání: 205 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ TOYOTA LAND CRUISER, RZ 8T91098


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup