Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Kompresor CompAir - ARANEA NETWORK a.s. 20190077DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
89.888 Kč
Vyvolávací cena
30.000 Kč
Dražební jistota
5.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.5.2019 v 11:14:28
Odhadní cena
36.300 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
15.4.2019 ve 14:00
17.5.2019 ve 12:00
Místo konání prohlídky
Rudé armády 1576, Kostelec nad Orlicí

Lokalita

Rudé armády 1576, Kostelec nad Orlicí

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.5.2019 11:14:28.47licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 89.888 Kč pro účastníka dražby 25621146
22.5.2019 11:09:19.81licitátor
Podání ve výši 89.888 Kč učiněné účastníkem dražby 25621146 POTŘETÍ!
22.5.2019 11:08:19.81licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25621146, udělím mu příklep.
22.5.2019 11:07:19.81licitátor
Podání ve výši 89.888 Kč učiněné účastníkem dražby 25621146 PODRUHÉ!
22.5.2019 11:06:19.81licitátor
Podání ve výši 89.888 Kč učiněné účastníkem dražby 25621146 POPRVÉ!
22.5.2019 11:04:19.81Účastník 25621146 učinil podání 89.888 Kč
22.5.2019 11:03:27.50Účastník 26030449 učinil podání 88.888 Kč
22.5.2019 11:03:02.62Účastník 25621146 učinil podání 87.000 Kč
22.5.2019 11:02:44.79Účastník 26030449 učinil podání 86.000 Kč
22.5.2019 11:01:41.38Účastník 25621146 učinil podání 84.585 Kč
22.5.2019 11:00:59.80Účastník 26030449 učinil podání 83.585 Kč
22.5.2019 11:00:18.34Účastník 25621146 učinil podání 82.000 Kč
22.5.2019 11:00:00.19Účastník 26030449 učinil podání 81.000 Kč
22.5.2019 10:59:24.80Účastník 25621146 učinil podání 77.000 Kč
22.5.2019 10:59:09.51Účastník 26030449 učinil podání 76.000 Kč
22.5.2019 10:58:56.88Účastník 25712781 učinil podání 75.000 Kč
22.5.2019 10:58:44.62Účastník 26030449 učinil podání 70.000 Kč
22.5.2019 10:58:42.78Účastník 25712781 učinil podání 65.000 Kč
22.5.2019 10:58:34.12Účastník 25621146 učinil podání 63.000 Kč
22.5.2019 10:58:19.40Účastník 26030449 učinil podání 62.000 Kč
22.5.2019 10:58:01.06licitátor
Podání ve výši 61.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25621146 POPRVÉ!
22.5.2019 10:56:01.06Účastník 25621146 učinil podání 61.000 Kč
22.5.2019 10:55:22.25Účastník 26030449 učinil podání 60.000 Kč
22.5.2019 10:53:27.65Účastník 25621146 učinil podání 51.000 Kč
22.5.2019 10:51:47.67Účastník 26030449 učinil podání 50.000 Kč
22.5.2019 09:29:07.99Účastník 25712781 učinil podání 40.000 Kč
22.5.2019 09:26:01.43Účastník 23556304 učinil podání 36.000 Kč
22.5.2019 09:01:42.94Účastník 25712781 učinil podání 35.000 Kč
22.5.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Kompresor CompAir - ARANEA NETWORK a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 22.5.2019 09:00
Ukončení: 22.5.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Speciální přívěs kompresor CompAir, typ Zeppelin 113/12

První registrace vozidla i v ČR 28.6.2006

VIN: SCNPK693BVC000583

Registrační značka: 5S68381

Barva: žlutá tmavá

Přívěs je vybaven NBS MEREDITH a EYRE typ A 27 ČR, nápravou KNOTT typ GB 25 s kolovými brzdovými jednotkami KNOTT typ 30-2261.

Stroj je ve stavu odpovídajícímu době provozu a stáří.

Ceny jsou včetně DPH.

Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK, nebo TECHNOLOGY a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.

 Odhad ceny předmětu dražby: 36.300,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem insolvenčním správcem

Nejnižší podání: 30.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební jistota: 5.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!