Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Kompresor Vezeko - ARANEA NETWORK a.s. 20180501DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Movitá věc
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
250.000 Kč
Vyvolávací cena
245.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
20.12.2018 ve 13:20:08
Odhadní cena
363.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.12.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Lesní 197, Písková Lhota

Lokalita

Lesní 197, Písková Lhota

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
20.12.2018 13:20:08.04licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 250.000 Kč pro účastníka dražby 23064556
20.12.2018 13:20:00.23licitátor
Podání ve výši 250.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23064556 POTŘETÍ!
20.12.2018 13:19:00.23licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 23064556, udělím mu příklep.
20.12.2018 13:18:00.23licitátor
Podání ve výši 250.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23064556 PODRUHÉ!
20.12.2018 13:17:00.23licitátor
Podání ve výši 250.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23064556 POPRVÉ!
20.12.2018 09:03:12.23Účastník 23064556 učinil podání 250.000 Kč
20.12.2018 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Kompresor Vezeko - ARANEA NETWORK a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 20.12.2018 09:00
Ukončení: 20.12.2018 13:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Přípojné vozidlo DC přívěs s nápravami uprostřed VEZEKO

VIN: TM1V02840HJ000007

Registrační značka: 5AJ2357

Rok výroby: 2017

Barva: šedá

Stav motohodin dle tacho: 306 MH

Stroj je ve stavu odpovídajícímu době provozu a stáří.

 

Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.

 Odhad ceny předmětu dražby: 363.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem insolvenčním správcem

Nejnižší podání: 245.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!