Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Minibagr_AHLL12842 - ARANEA NETWORK a.s. 20180505DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126322/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
320.000 Kč
Vyvolávací cena
75.000 Kč
Dražební jistota
15.000 Kč
Datum a čas ukončení
20.12.2018 ve 14:52:23
Odhadní cena
108.900 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.12.2018 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Lesní 197, Písková Lhota

Lokalita

Lesní 197, Písková Lhota

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
20.12.2018 14:52:23.24licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 320.000 Kč pro účastníka dražby 22560630
20.12.2018 14:52:18.04licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 POTŘETÍ!
20.12.2018 14:51:18.04licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 22560630, udělím mu příklep.
20.12.2018 14:50:18.04licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 PODRUHÉ!
20.12.2018 14:49:18.04licitátor
Podání ve výši 320.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 POPRVÉ!
20.12.2018 14:47:18.04Účastník 22560630 učinil podání 320.000 Kč
20.12.2018 14:46:25.03licitátor
Podání ve výši 315.000 Kč učiněné účastníkem dražby 9020670 PODRUHÉ!
20.12.2018 14:45:25.03licitátor
Podání ve výši 315.000 Kč učiněné účastníkem dražby 9020670 POPRVÉ!
20.12.2018 14:43:25.03Účastník 9020670 učinil podání 315.000 Kč
20.12.2018 14:42:26.09licitátor
Podání ve výši 310.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 PODRUHÉ!
20.12.2018 14:41:26.09licitátor
Podání ve výši 310.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 POPRVÉ!
20.12.2018 14:39:26.09Účastník 22560630 učinil podání 310.000 Kč
20.12.2018 14:38:46.01Účastník 20602470 učinil podání 305.000 Kč
20.12.2018 14:38:00.19licitátor
Podání ve výši 300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 PODRUHÉ!
20.12.2018 14:37:00.19licitátor
Podání ve výši 300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 22560630 POPRVÉ!
20.12.2018 14:31:53.19Účastník 22560630 učinil podání 300.000 Kč
20.12.2018 14:30:19.42Účastník 549240 učinil podání 295.000 Kč
20.12.2018 14:25:45.47Účastník 22560630 učinil podání 290.000 Kč
20.12.2018 14:24:44.17Účastník 549240 učinil podání 285.000 Kč
20.12.2018 14:19:49.82Účastník 22560630 učinil podání 280.000 Kč
20.12.2018 14:19:41.06Účastník 549240 učinil podání 275.000 Kč
20.12.2018 14:15:22.95Účastník 22560630 učinil podání 265.000 Kč
20.12.2018 14:14:26.60Účastník 549240 učinil podání 260.000 Kč
20.12.2018 13:58:55.72Účastník 22560630 učinil podání 249.000 Kč
20.12.2018 13:43:30.71Účastník 22363620 učinil podání 243.200 Kč
20.12.2018 11:53:01.64Účastník 22560630 učinil podání 238.000 Kč
20.12.2018 10:25:57.10Účastník 22363620 učinil podání 233.000 Kč
20.12.2018 09:43:02.60Účastník 22560630 učinil podání 225.000 Kč
20.12.2018 09:35:49.50Účastník 22530780 učinil podání 220.000 Kč
20.12.2018 09:32:17.93Účastník 889530 učinil podání 215.000 Kč
20.12.2018 09:16:46.23Účastník 23032260 učinil podání 210.000 Kč
20.12.2018 09:15:39.88Účastník 22363620 učinil podání 185.600 Kč
20.12.2018 09:15:12.83Účastník 16417500 učinil podání 175.000 Kč
20.12.2018 09:13:06.07Účastník 22530780 učinil podání 170.000 Kč
20.12.2018 09:11:55.72Účastník 22053180 učinil podání 165.000 Kč
20.12.2018 09:10:17.22Účastník 23032260 učinil podání 160.000 Kč
20.12.2018 09:08:46.68Účastník 23074050 učinil podání 135.000 Kč
20.12.2018 09:07:12.58Účastník 22130790 učinil podání 130.000 Kč
20.12.2018 09:06:16.53Účastník 22345710 učinil podání 120.000 Kč
20.12.2018 09:04:43.82Účastník 19402500 učinil podání 115.000 Kč
20.12.2018 09:04:30.30Účastník 22166610 učinil podání 110.000 Kč
20.12.2018 09:04:09.49Účastník 16417500 učinil podání 95.000 Kč
20.12.2018 09:03:31.24Účastník 23074050 učinil podání 90.000 Kč
20.12.2018 09:02:32.14Účastník 22166610 učinil podání 85.000 Kč
20.12.2018 09:02:01.28Účastník 14596650 učinil podání 80.000 Kč
20.12.2018 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Minibagr_AHLL12842 - ARANEA NETWORK a.s., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 20.12.2018 09:00
Ukončení: 20.12.2018 14:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá:

Minibagr BOBCAT E16.A.EM

Výr.č. AHLL12842

Rok výroby: 2012

Stav motohodin dle tacho: 3192 MH

Stroj je ve stavu odpovídajícímu době provozu, stáří a počtu motohodin.

 

Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.Odhad ceny předmětu dražby: 108.900,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem insolvenčním správcem

Nejnižší podání: 75.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 15.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!