ARCHIV - Pohledávka dlužníka MORAVIA TRAVEL, s.r.o. 20190050DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Pohledávka
Vyvolávací cena
900.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas zahájení
6.3.2019 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
6.3.2019 v 10:00:00
Odhadní cena
900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.2.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Křenová 26, Brno

Lokalita

Křenová 26, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
6.3.2019 10:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
6.3.2019 09:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
6.3.2019 09:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
6.3.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pohledávka dlužníka MORAVIA TRAVEL, s.r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 6.3.2019 09:00
Ukončení: 6.3.2019 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je zpeněžení pohledávky za společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702,  PSČ 140 62,  vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6304 v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč - z titulu nevyčerpaného franšízového poplatku uhrazeného na 5 provozoven dlužníka. Vyplývající z Dodatku č. 3 ke smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 1.3.2006, uzavřeného dne 28.6.2012, a faktury č. 201211497.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!