Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pohledávky Stavebniny K9 s.r.o. "v likvidaci" 20190027DD

Forma prodeje
Dražba
Typ
Pohledávka
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
52.000 Kč
Vyvolávací cena
10.000 Kč
Dražební jistota
3.000 Kč
Datum a čas ukončení
28.2.2019 v 11:16:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
22.2.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Prohlídka je v sídle navrhovatele na adrese KONKURSNÍ v.o.s., Měsíčná 256/2, Liberec.

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
28.2.2019 11:16:00.12licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 52.000 Kč pro účastníka dražby 24012040
28.2.2019 11:15:49.62licitátor
Podání ve výši 52.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24012040 POTŘETÍ!
28.2.2019 11:14:49.62licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 24012040, udělím mu příklep.
28.2.2019 11:13:49.62licitátor
Podání ve výši 52.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24012040 PODRUHÉ!
28.2.2019 11:12:49.62licitátor
Podání ve výši 52.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24012040 POPRVÉ!
28.2.2019 11:10:49.62Účastník 24012040 učinil podání 52.000 Kč
28.2.2019 11:10:36.68Účastník 4057520 učinil podání 50.000 Kč
28.2.2019 11:09:20.04Účastník 24012040 učinil podání 48.000 Kč
28.2.2019 11:08:51.88Účastník 4057520 učinil podání 45.000 Kč
28.2.2019 11:08:00.09Účastník 24012040 učinil podání 44.000 Kč
28.2.2019 11:07:43.32Účastník 4057520 učinil podání 42.000 Kč
28.2.2019 11:06:24.07Účastník 24012040 učinil podání 38.000 Kč
28.2.2019 11:06:00.12Účastník 4057520 učinil podání 35.000 Kč
28.2.2019 11:04:31.86Účastník 24012040 učinil podání 32.000 Kč
28.2.2019 11:04:13.00Účastník 4057520 učinil podání 30.000 Kč
28.2.2019 11:02:47.79Účastník 24012040 učinil podání 28.000 Kč
28.2.2019 11:02:22.11Účastník 4057520 učinil podání 26.000 Kč
28.2.2019 11:02:05.81licitátor
Podání ve výši 24.000 Kč učiněné účastníkem dražby 24012040 POPRVÉ!
28.2.2019 11:00:05.81Účastník 24012040 učinil podání 24.000 Kč
28.2.2019 10:59:40.89Účastník 4057520 učinil podání 23.000 Kč
28.2.2019 10:58:18.61Účastník 24012040 učinil podání 21.000 Kč
28.2.2019 10:58:00.24Účastník 4057520 učinil podání 20.000 Kč
28.2.2019 10:56:38.49Účastník 24012040 učinil podání 16.000 Kč
28.2.2019 10:56:14.09Účastník 4057520 učinil podání 15.000 Kč
28.2.2019 10:53:59.27Účastník 24012040 učinil podání 14.000 Kč
28.2.2019 10:52:14.04Účastník 4057520 učinil podání 12.000 Kč
28.2.2019 10:01:19.39Účastník 24012040 učinil podání 10.000 Kč
28.2.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pohledávky Stavebniny K9 s.r.o. v likvidaci, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
KONKURSNÍ v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 28.2.2019 10:00
Ukončení: 28.2.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka - viz příloha.

  • pohledávky z majetku dlužníka za fyzickými a právnickými subjekty uvedených v seznamu pohledávek ke dni podpisu vyhlášky- Pohledávky za odběratele.

Nominální hodnota pohledávek celkem činí 4.264.447 Kč, které nebyly doposud uhrazeny. Podrobný položkový soupis pohledávek je uveden v příloze č.1 dražební vyhlášky.

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.Odhad ceny předmětu dražby: 0,- Kč


Nejnižší podání: 10.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební jistota: 3.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!