Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Polyfunkční dům Moravská Třebová, okr. Svitavy 20180247DD

Bývalá sýpka zámku Moravská Třebová. Objekt se nachází v turisticky vyhledávané lokalitě.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
405.000 Kč
Vyvolávací cena
280.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
7.8.2019 v 10:36:28
Odhadní cena
400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
10.7.2019 v 10:00
17.7.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
Rybní náměstí 1, Moravská Třebová

Lokalita

Rybní náměstí 1, Moravská Třebová

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.8.2019 10:36:28.22licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 405.000 Kč pro účastníka dražby 25275666
7.8.2019 10:30:00.85licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25275666 POTŘETÍ!
7.8.2019 10:29:00.85licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 25275666, udělím mu příklep.
7.8.2019 10:28:00.85licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25275666 PODRUHÉ!
7.8.2019 10:27:00.85licitátor
Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25275666 POPRVÉ!
7.8.2019 10:20:14.85Účastník 25275666 učinil podání 405.000 Kč
7.8.2019 10:20:00.64Účastník 9469122 učinil podání 400.000 Kč
7.8.2019 10:19:47.25Účastník 25275666 učinil podání 395.000 Kč
7.8.2019 10:19:30.14Účastník 9469122 učinil podání 390.000 Kč
7.8.2019 10:19:09.95Účastník 25275666 učinil podání 385.000 Kč
7.8.2019 10:18:48.74Účastník 9469122 učinil podání 380.000 Kč
7.8.2019 10:18:32.87Účastník 25275666 učinil podání 375.000 Kč
7.8.2019 10:18:17.21Účastník 9469122 učinil podání 370.000 Kč
7.8.2019 10:18:07.56Účastník 25275666 učinil podání 365.000 Kč
7.8.2019 10:09:45.76Účastník 9469122 učinil podání 360.000 Kč
7.8.2019 10:08:51.96Účastník 25275666 učinil podání 355.000 Kč
7.8.2019 10:02:28.30Účastník 9469122 učinil podání 350.000 Kč
7.8.2019 10:00:30.10Účastník 25275666 učinil podání 345.000 Kč
7.8.2019 10:00:04.83Účastník 24450036 učinil podání 340.000 Kč
7.8.2019 09:51:14.69Účastník 9469122 učinil podání 335.000 Kč
7.8.2019 09:50:34.26Účastník 25275666 učinil podání 330.000 Kč
7.8.2019 09:49:24.92Účastník 9469122 učinil podání 325.000 Kč
7.8.2019 09:47:08.96Účastník 25275666 učinil podání 320.000 Kč
7.8.2019 09:15:01.34Účastník 9469122 učinil podání 315.000 Kč
7.8.2019 09:11:54.89Účastník 24450036 učinil podání 310.000 Kč
7.8.2019 09:08:04.84Účastník 9469122 učinil podání 295.000 Kč
7.8.2019 09:06:13.72Účastník 25275666 učinil podání 290.000 Kč
7.8.2019 09:04:05.05Účastník 9469122 učinil podání 285.000 Kč
7.8.2019 09:00:15.15Účastník 25275666 učinil podání 280.000 Kč
7.8.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Polyfunkční dům Moravská Třebová, okr. Svitavy, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
JUDr. Jaroslav Svoboda

Termín dražby:
Zahájení: 7.8.2019 09:00
Ukončení: 7.8.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:
 

- pozemek p.č. 274 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 137 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 274

- pozemek p.č. 275 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 845 m2

             Součástí je stavba: Město, č.p. 181, rod.dům

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 275

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Svitavy, pro obec a k.ú. Moravská Třebová, na LV č. 4165.

 Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8642-1106/2019 ze dne 27.5.2019.

Nejnižší podání: 280.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že:

- na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva, a to smlouva o nájmu s Industria MCM s.r.o. - nájem končí zpeněžením
- předmět dražby je pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!